Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

AU alarmeringsnummer: 87 15 16 17

Arbejdsulykke (Arbejdsskade)

Arbejdsulykker anmeldes ved at udfylde oplysningerne online. Du finder skemaet via et link i højre side.

Arbejdsmiljøorganisationen

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation består af følgende niveauer:

 • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet (HAMU)
 • Arbejdsmiljøudvalg på hovedområdeniveau (FAMU/AAMU)
 • Arbejdsmiljøunderudvalg og -institutudvalg (LAMU)
 • Arbejdsmiljøgrupper (AMG)

GMO-arbejde

Alt arbejde med GMO organismer skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen består af:

 • en projektanmeldelse, der skal fornys hvert 5. år. 
 • en rumtilladelse (klassifikation som klasse 1 lab), der som udgangspunkt ikke er tidsbegrænset.

Projekthaveren skal efterfølgende arkivere diverse tilladelser, så de kan fremvises, hvis Arbejdstilsynet skulle ønske at se dem ved tilsynsbesøg.

Klassifikation og tilladelser

Instituttet har fået GMO klassifikationsansøgningerne til Skou-bygningen imødekommet. Det er muligt for gruppeledere at få eksisterende projekttilladelser opdateret med de nye lab ID numre. Dette er nødvendigt for alle tilladelser til aktiviteter, som skal foregå i klasse 1, klasse 2 og klasse dyr. Den nemmeste måde at få opdateret eksisterende tilladelser er ved at sende en mail til Arbejdstilsynet – bruge adressen PostkasseTC-Ost-Gen@at.dk De beder om en klar angivelse af hvilken tilladelse, som ønskes opdateret med det nye lab ID i mailen.

De nye Lab ID’er i Skou

 • GMO kl. 1 lab id 230 467
 • GMO kl. 2 lab id 230 465
 • GMO kl. 1 og dyr lab id 230 464
 • GMO kl. 2 og dyr lab id 230 466

Ved ansøgning om ny tilladelser online skal følgende informationer anvendes:
AUs CVR: 31119103, Skous P-nummer: 1023869604 og adressen Høegh-Guldbergsgade 10, 8000 Aarhus C (NB: indkørslen fra Høegh-Guldbergsgade kan dog endnu ikke anvendes). Der kan ikke sendes ansøgninger per mail eller post. Brug dette link: Skemaer til GMO rum- og projekt-anmeldelser

Da tilladelser til arbejde med biologiske agenser kun skal fornys ved væsentlige ændringer, skal de ikke fornys ifm flytning af bygning, når der fortsat arbejdes i lab med samme forholdsregler/klassifikation.

Vedr. isotop-tilladelser i Skou: Peder Madsen vil ansøge om at blive strålebeskyttelseskoordinator i SB. Ved arbejde med isotoper kontaktes Peder Madsen (pm@biomed.au.dk) med henblik på instruktion.

Liste over klassificerede rum i Skou-bygningen

Afmelding af isotoplaboratorier

Gå ind på SIS hjemmeside og udfyld det elektroniske skema.

Anfør:

 • hvilken tilladelse det drejer sig om.
 • hvilket isotop-lab det drejer sig om.

For hvert isotop-lab (lokale) vedhæftes  en fil. Tag eksempelvis det skema, der normalt bruges i lab til de regelmæssige kontroller til dokumentation af  målinger for hvert af de radionukleotider, der er blevet  arbejdet med i laboratoriet  - og hvoraf det fremgår:

 • hvilket måleudstyr er brugt til at kontrolmåle for hhv. "beta- og gamma-isotop-spild".
 • (NB! for beta-stråling "aftørringsprøver" og efterfølgende måling i scintillationstæller). 
 • dato for kontrolmåling.
 • hvor i isotoplab er målingerne foretaget, og hvilken aktivitet er der målt. 

Vedhæft en erklæring om, at alt radioaktivt materiale er bortskaffet.
Afvent kvittering fra SIS pr. mail inden "isotop-skiltning" fjernes fra laboratoriet.

APV, arbejdsmiljødrøftelser, rapporter

Arbejdsmiljødrøftelser

Én gang om året drøfter arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen i samarbejde med medarbejderne, hvordan det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges.  Udvalget skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Arbejdstilsynet.

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø