Økonomi og rejser

Nyansatte oprettes automatisk i RejsUd og CWT

Er der behov for oprettelse af den rejsendes profil tidligere end ovennævnte, udfyldes RejsUd/CWT formularen for ansatte.
CWT profil kan oprettes samtidig med RejsUd profilen. En CWT profil er relevant, hvis der skal bestilles flybilletter og/eller foretages udenlandske hotelbookinger via rejsebureauet CWT.

AU Regnskabshotline: Kontakt AUs hovedomstilling på tlf. 8715 0000

Afregning af udgifter og rejser

  • Alle køb på vegne af AU skal afregnes enten via RejsUd, REEX eller IndFak. I RejsUd og REEX skal du ved afregning uploade dokumentationsbilag f.eks. kvitteringer, fakturaer eller lign.
  • Ved køb via AU kreditkort kommer transaktionen automatisk ind i RejsUd, hvor den afregnes.
  • Ved køb via EAN afregnes en elektronisk faktura via IndFak. Du modtager påmindelse via mail.
  • Køb via andre betalingsmidler afregnes i RejsUd, hvor du skal uploades dokumentationsbilag f.eks. kvitteringer, faktura eller lign.
  • Afregning for samarbejdspartnere og forsøgspersoner – uden et dansk cpr.nr. afregnes udgiften i REEX; med et dansk cpr.nr. afregnes udgiften i RejsUd.


  • Login til RejsUd
  • Login til REEX
  • login til IndFak

 

Kontering og kontoplaner

AURAP

AURAP login

Du kan trække lister over saldi og posteringer i AURAP.
Det er en fordel at vinge 'økonomi' og 'HE' af, for at filtrere i de mange rapporter.  

Obs! Vær opmærksom på, at lønudgifter først figurerer på rapporterne i midten af den måned, der følger måneden for udbetaling. 
Ligeledes at OH kun bliver beregnet og bogført én gang om måneden, efter lønkørslerne.  

Kontaktpersoner