HR, ferie og fravær

HR

LØN (centraladm.)

HR-relaterede spørgsmål, herunder kontrakmæssige spørgsmål, kan stiles til FÆLLESPOSTKASSEN.

Supportteam

 • Pia Lind Lunau Kristensen (HR Partner)
  pllk@au.dk
   Tlf. 87153523  
 • Vibeke Skaarup (HR Supporter)
  vskr@au.dk
  Tlf. 871 62578
 • Flavia Namagembe (HR Supporter)
  fln@au.dk
  Tlf. 2162 3283  

 

Følgende supporterer delvist Biomedicin (vikarer)

 • Niels-Martin Hauschildt Tellefsen (HR Supporter)
  nmt@au.dk 
 • Ann-Charlott Stenfors Duvald (HR Supporter)
  andu@au.dk


Ferie

Til månedslønnede medarbejdere ved Institut for Biomedicin (VIP, TAP, ph.d., både ordinært og eksternt finansierede)

Der optjenes 2,08 feriedag pr. måned, dvs. 25 feriedage i alt i perioden 1. september – 31. august. Feriedagene kan afvikles i perioden 1. september – 31. december året efter (16 måneder). Derudover optjener du i kalenderåret 5 særlige feriedage, som kan afvikles i perioden 1. maj – 30. april. 

Har du optjent fuld ferieret, men ikke eller kun delvist udfylder det tilsendte skema inden fristen, vil du i ferieafholdelsesperioden skulle holde 25 dages ferie og 5 særlige feriedage i følgende perioder:

Ferie

 • 4 uger i juli/august måned (uge 30-33)
 • 1 uges ferie omkring jul og nytår 2022 (22. til 29. december - 5 dage)

Ændringer af ferieafholdelsen

Hvis du ønsker at lave ændringer til ovenstående varslede ferie skal du udfylde vedhæftede blanket og henvende dig i sekretariatet.

Du kan endnu ikke benytte selvbetjeningsløsningen i mitHR, men du kan se dine feriesaldo: https://mithr.au.dk/

Særlige feriedage

 • 2 dage i vinterferien (uge 7)
 • 3 dage før påske

Vær opmærksom på, at særlige feriedage kun kan afholdes, hvis de er optjent i dit aktuelle ansættelsesforhold. Det er ikke muligt at afholde særlige feriedage uden løn.

Ændringer af ferieafholdelsen

Hvis du ønsker at lave ændringer til ovenstående varslede ferie skal du henvende dig i sekretariatet.  

Fridage

Følgende dage er fridage med løn på AU:

 • Juleaftensdag den 24. december
 • Nytårsaftensdag den 31. december
 • Grundlovsdag den 5. juni.

Læs mere om ferieregler mm. her.
Universitet er lukket disse dage, dog således at enheder, hvor der er behov for aktiviteter f.eks. pasning af mennesker, dyr, for­søg og teknik er åbne, og det nødvendige antal medarbejdere er på arbejde. 1. maj kan du efter aftale med din nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.  

Fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. sygedag, barnets 2. sygedag samt afholdelse af omsorgsdage gælder følgende regler:

Sygemelding og andet fravær meddeles pr. mail til det lokale sekretariat, hvor man har sit primære arbejdsted.

Ny Medarbejder

Er du nyansat, finder du på Velkommen til Aarhus Universitet relevant information og hjælp til de praktiske aktiviteter forud for første arbejdsdag og i den første tid på AU. 

Onboarding af ny medarbejder 

(checkliste for administrative medarbejdere og ansættende leder).