Alkoholpolitik

Behandlet af LSU 19.12.2016 Træder i kraft 1. juni 2017

Retningslinjer for indtagelse af alkohol i tilknytning til arbejde på Institut for Biomedicin 

Retningslinjerne virker under AUs overordnede personalepolitikker.

Målsætninger for retningslinjerne

 1. Sikre at indtagelse af alkohol i tilknytning til arbejde på instituttet ikke belaster sikkerheden, trivslen, arbejdsindsatsen eller omdømmet.
  Alt arbejde på Institut for Biomedicin er som udgangspunkt uforeneligt med indtagelse af alkohol. Arbejde med kemikalier, maskiner, apparatur mv kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for personen selv og andre.

  Understøtte en kultur, hvor alkohol ikke er en almindelig del af hverdagen

 2. Afgrænsning af anvendelsen af retningslinjerne
  Disse retningslinjer gælder alle medarbejdere og omfatter det tidsrum, hvor de udfører arbejde indenfor deres ansættelsesforhold på instituttet. Ovenstående regler gælder således ligeledes i forbindelse med medarbejdere og studerendes deltagelse i konferencer, møder o.l. samt i forbindelse med rejser, udstationeringer mv.

 3. Regler for indtagelse af alkohol
  Medarbejdere må ikke møde frem til arbejde påvirket og/eller lugtende af alkohol

  Medarbejdere må ikke indtage alkohol i arbejdstiden, herfra dog undtaget vedr. interne arrangementer på instituttet: Deltagelse i receptioner i forbindelse med jubilæer, fratrædelser, eksamener, fødselsdage, julefrokoster, fredagsbar, o.l.

  Hvis arbejdet efterfølgende genoptages, skal indtagelsen af alkohol begrænses og være under hensyntagen til efterfølgende arbejdsopgaver.

  Medarbejdere må ikke indtage alkohol i arbejdstiden, herfra dog undtaget vedr eksterne arrangementer: Deltagelse i sociale sammenkomster i forbindelse med møder, konferencer o.l. hvor det er kutyme at indtage alkohol. Her skal indtagelse af alkohol begrænses således det ikke influerer på efterfølgende arbejde samme dag eller efterfølgende arbejdsdag. Indtag af alkohol skal også altid begrænses til et omfang, hvor der ikke er risiko for at skade instituttets eller universitetets omdømme.

  Receptioner, møder mv, der afholdes på instituttet, hvor der serveres alkohol, skal lægges sidst på dagen Receptioner afholdes normalt fra kl. 14 og frem. Institutlederen kan dog give dispensation herfra.

 4. Opfølgning
  Kollegers forpligtelser
  Enhver medarbejder eller studerende ved instituttet bør, hvis de ser, at der sker en overskridelse af retningslinjerne for indtagelse af alkohol i tilknytning til arbejde på instituttet gå direkte til den pågældende kollega og/eller til tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten, gruppelederen, den studerendes vejleder eller institutlederen.

  Institutledelsens forpligtelser
  Har institutledelsen mistanke om en medarbejders overskridelse af retningslinjerne for indtagelse af alkohol – eller er blevet gjort bekendt med en mistanke herom – har denne pligt til hurtigst muligt at tage en snak med den pågældende sammen med tillidsrepræsentanten, og informere om mulighederne for hjælp (såfremt der er tale om et misbrugsproblem), og evt. informere om konsekvenserne ved et fortsat overskridelse af retningslinjerne (afskedigelse/bortvisning).