Praktisk info og faciliteter

Post og pakker

 • Post og pakker på Biomedicin

  Alle udgående breve sendes som udgangspunkt som B-post. Det betyder, at dit brev er fremme senest 4 dage efter afsendelse.
  Er det nødvendigt, at dit brev er fremme dagen efter afsendelse, skal du sende det som Quick-post, og du skal skrive "Q" øverst midt på kuverten.

 • Indgående pakker
  Fra og med d. 12.02.2020 afleveres alle indgående pakker i vareindleveringen i Skou-bygningen.

  Kontormedhjælperne skriver ud til alle, der har fået en pakke/pakker, hvor man så efterfølgende er velkommen til at afhente sin pakke i postrummet i Skou-bygningen.

  Ikke-afhentede pakker vil blive kørt til hhv. Anatomi’s og Fysiologi’s vareindleveringer samme dag om eftermiddagen og stillet i køleskab/fryser, hvor modtager selv skal afhente de bestilte varer.

Kurerforsendelser (inden/udenrigs)

Universitetet er gået over til at anvende Blue Water Shipping som kurer.

Blue Water Shipping

Kontakt :

 • Jesper Brøndsholm / +45 7913 4843
 • Emil Kjær / +45 7913 4838
 • Mail: courier_aar@bws.dk   

Du skal altid anvende dit personlige login ved bestilling af kurerforsendelser hos BWS

Hvis du ikke er oprettet med dit personlige login, skal du først sende en mail til: courier_aar@bws.dk med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Tlf. nr.
 • Mail adr.
 • Institutnavn
 • EAN nr.

Ved bestilling senest kl. 14, skal Bluewater afhente forsendelser senest kl. 16.00     

Se BOOKING GUIDE

OBS: Husk at udfylde DRY ICE feltet og opgive vægt, hvis relevant, samt tilføje varebeskrivelse/UN-nr.: ex UN1845 

Fakturering: Husk at anføre dit navn/mail i rubrikken "REFERENCE" under ”Additional booking information” for korrekt fakturering samt at anføre EAN NR. i Kommentarfeltet.

Forsendelser til udlandet (ikke-EU) af forskningsmateriale uden handelsværdi skal altid vedlægges en proforma faktura.   

Postnord kan stadig benyttes:
Kontakt tlf.: 70 200 200, mail: kundeservice.dk@postnord.com

 

Kontormedhjælpere

Vi har 2 kontorhjælpere, som betjener hele Biomedicin og har kontorplads i Skou-bygningen.

Mette er her dagligt i tidsrummet 7:30-15:00 (ca.), Mathias er her 2 dage om ugen, men tjekker dagligt sin mail.

Vi kan træffes på tlf. 21 36 64 73 og/eller mail: officeaids@biomed.au.dk

Mails som omhandler kemikalierummet og handsker, må gerne sendes direkte til Mathias på mav@biomed.au.dk

Sekretariatsbistand

Sekretariatet på Institut for Biomedicin er placeret i Skou og bygn. 1231.

Ledelsessekretariatet, som varetager støtte til ledelsesfunktioner, backupfunktioner og kommunikationsopgaver har til huse i bygn. 1231.

Sekretariatet og ledelsen kan kontaktes på Biomed-secr@au.dk

Sekretariatsmedarbejdere

Adgangskort, nøgler, brugeradgang

Adgangskort, nøgler og brugeradgang til de biomedicinske bygninger og systemer sker ved henvendelse til de lokale sekretærer. 

Online rekvirering af adgangskort (kun for administrative)

Kuverter, brevpapir, visitkort m.m.


Der går 4-5 hverdage fra du har bestilt dine visitkort til du modtager dem.

Lagervarer og butik

Vores nye lager og butik med laboratorievarer og andre ting, der skal bruges i det daglige er placeret på 5. etage i bygning 1116.

Bestilling af varer


Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores kontormedhjælpere på tlf. 21 36 64 73 og/eller mail: officeaids@biomed.au.dk

Mails som omhandler kemikalierummet og handsker, må gerne sendes direkte til Mathias på mav@biomed.au.dk

Glemte sager

Glemte værdigenstande samt beklædning opbevares i sekretariatet i en 1 uge og lægges herefter ned i pakkerummet i Skou-bygningen.