TAP-kurser, regler for støtte og ansøgningsskema

Retningslinjer for kursusstøtte

Formål
Præcisere hvordan behandling af ansøgninger fra TAP om kurser skal foregå for at sikre en ligelig adgang til kursusmidler og en god udnyttelse af instituttets kursusmidler gennem en overordnet prioritering (tages op i relevante fora).

Indhold
Der kan ansøges om støtte til såvel kurser som dækning af udgifter til faglige møder, konferencer osv.

Kursuskontoen kan søges af alle TAP-ansatte på instituttet.

Generelt vedr. udarbejdelse af ansøgninger, kriterier for prioritering m.v.:

 • Ansøgningsblanketten skal anvendes
 • Ansøgninger indsendes som 1 sammenhængende pdf-fil til Jeannette Madsen (jepe@biomed.au.dk)
 • Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte til kurser. Derudover kigges der på det faglige og personlige outcome, medarbejderen forventes at få set i relation til egen aktuelle arbejdssituation, og, efter vurdering, instituttets behov for kompetencer.
 • Man kan kun søge i forbindelse med de angivne ansøgningsfristerne. 
 • Det forventes, at man, såfremt det er muligt, også ansøger ved Kompetencefonden (se link til højre på siden). Hvis man opnår tilsagn om støtte fra Kompetencefonden, skal ansøgningen ved instituttet trækkes tilbage.
 • I ansøgningerne skal billigste rejsemåde anføres. Der skal endvidere vedlægges program for det ansøgte kursus/faglige arrangement.
 • Prioritering foretages af udvalg på tre medarbejdere udpeget af institutlederen.

 Ansøgningsfrister:

 • 1. marts
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. december­­­­

Ansøgningerne vil blive behandlet indenfor 10 arbejdsdage.

Husk venligst at læse AU's Grønne Guide: Transport, før du planlægger din rejse.

Vedhæft venligst anbefaling fra din nærmeste leder.