Styrk talentet! Mentorordning

Mentorforløb

Et mentorforløb strækker sig over et år, men kan afbrydes eller forlænges hvis parterne ønsker det.

Det anbefales, at mentor og mentee udarbejder en formel aftale med forventningsafstemning og målsætning for forløbet (hent skabelon for mentoraftale).

Mentor og mentee modtager en håndbog med vejledning og inspiration til mentorrelationen - og inviteres løbende til at deltage på tema-workshops, som kan være med til at inspirere og udvikle mentorforløbet.

Der er tilmeldingsfrist 2 gange årligt – forår og efterår.

Læs mere om mentorordningen og tilmelding