Videoovervågning på Biomedicin

Formål

Formålet er at forebygge kriminalitet, sikre instituttets værdier,  sikre medarbejdernes tryghed og velfærd samt at sikre bevismateriale til brug i evt. straffesager.

Placering

Kameraer kan placeres ved indgangspartier. Desuden kan lokaler med særligt værdifuldt udstyr eller samlinger overvåges, f.eks. studiesalen med præparatsamlingen, laboratorier eller IT-lokaler.

Faste arbejdspladser må ikke overvåges.

Videoovervågningen skal fremgå af skiltning ved indgangen til bygningerne og offentliggøres på instituttets hjemeside.

Ønsker om udvidelser af ovenstående placeringer skal drøftes i LSU.

 

Opbevaring af materiale

Overvågningen finder sted hele døgnet. Kameraerne registrerer bevægelse og gemmer optagelserne.

Billeder fra videokameraer gemmes på en adgangsbeskyttet server i højst 30 dage.

Materialet kan tilgås af den tekniske chef på HE Bygninger og medlemmer af ledergruppen på Institut for Biomedicin efter skriftlig godkendelse fra institutlederen. 

Hvis det er nødvendigt af hensyn til formålet for overvågningen, at andre medarbejdere tilgår materialet, skal det ske sammen med en af de nævnte medarbejdere. Materiale kan udleveres til andre offentlige myndigheder, herunder politiet, hvis det er nødvendigt i forhold til deres sagsbehandling og i overensstemmelse med formålet for overvågningen.

Billedmaterialet kan også, i forbindelse med f.eks. overvågning af lokaler med særligt udstyr eller indgangspartier, streames live til en monitor. Hvis billeder herfra samtidig gemmes elektronisk gælder samme regler som for øvrige optagelser.

Datamaterialet må kun tilgås, når det er nødvendigt for at opfylde formålet med overvågningen og det er proportionalt i forhold til den hændelse, der ønskes undersøgt.