Efter- og videreuddannelse

Uddannelsesstøtte

Ansatte ved Institut for Biomedicin og tilknyttede centre mv. kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efteruddannelse efter gældende retningslinjer.
Frister for ansøgning om institutstøtte til TAP-kurser

  • 1. marts
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. december

Midler til støtte af kompetenceudvikling på AU

Den Statslige Kompetencefond er etableret som led i overenskomstforhandlingerne 2018, hvor du som statsansat kan søge støtte til individuel kompetenceudvikling. Hvilke kriterier, beløbsgrænser og komptenceudviklingsaktiviteter, der primært gives støttte til varierer alt efter, om du er ansat under De Offentlige Ansattes Organisationer (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) eller Akademikerne (AC).

Der er løbende ansøgning til Kompetencefonden. Ansøgningen kan dog tidligst sendes ni måneder inden aktiviteten påbegyndes. Ansøgningen kræver nærmeste leders accept.