Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Personaleforhold

HR, ferie og fravær

HR

LØN (centraladm.)

 

HE kontaktpersoner

 • Dagmar Brøndt Kjær(HR-partner)
  dbk@au.dk
  Tlf. 9350 8296

Henvendelser vedr. ansættelser og øvrige generelle forespørgsler (til supporterne)
skal ske til FÆLLESPOSTKASSEN.

Supportteam

 • Vibeke Skaarup (HR-supporter)
  vskr@au.dk
  Tlf. 871 62578
 • Christoffer Madsen Raben (HR-supporter)
  cra@au.dk
  Tlf. 9350 8378

Ferie

Institut for Biomedicin varsler ferie for alle medarbejdere på nedenstående tidspunkter:

8. juli – 2. august 2019 (uge 38-41, 4 uger)

23. december 2019 - 3. januar 2020 (1 uge)

Særlige feriedage

Særlige feriedage, der ikke er afholdt inden den 1. januar 2020 vil blive varslet til afholdelse 10.-14. februar 2020 (uge 7).

Ferie ud over de normale 5+1 uger varsles til afholdelse fra den 14. oktober 2019 og frem. 

Ændringer af ferieafholdelsen

Ændringer til ovenstående varslede ferie kan ske ved at udfylde nedenstående blanket. Det er ikke muligt at have ikke planlagt ferie stående i fraværssystemet.

Hvis du ønsker at lave ændringer til ovenstående varslede ferie, skal du blot udfylde nedenstående blanketten  og aflevere den i dit lokale sekretariat inden den varslede ferie påbegyndes. 

Fridage

Følgende dage er fridage med løn på AU:

 • Juleaftensdag den 24. december
 • Nytårsaftensdag den 31. december
 • Grundlovsdag den 5. juni.

Læs mere om ferieregler mm. her.
Universitet er lukket disse dage, dog således at enheder, hvor der er behov for aktiviteter f.eks. pasning af mennesker, dyr, for­søg og teknik er åbne, og det nødvendige antal medarbejdere er på arbejde. 1. maj kan du efter aftale med din nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.  

Fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. sygedag, barnets 2. sygedag samt afholdelse af omsorgsdage gælder følgende regler:

Sygemelding og andet fravær meddeles pr. mail til det lokale sekretariat, hvor man har sit primære arbejdsted.

Medarbejderen får efterfølgende tilsendt en fraværserklæring pr. mail, som returneres i udfyldt stand pr. mail eller direkte til sekretæren i det lokale sekretariat.

Ny Medarbejder

Er du nyansat, finder du på Velkommen til Aarhus Universitet relevant information og hjælp til de praktiske aktiviteter forud for første arbejdsdag og i den første tid på AU. 

5642 / i30