Deadlines ved fondsansøgninger

På Institut for Biomedicin skal fondsansøgninger på en million kroner og derover gennemgås internt, før de sendes afsted da eksterne midler har betydning for instituttets økonomi. Både projektbeskrivelsen og budgettet skal forbi institutlederen.

Bemærk desuden at alle ansøgninger på 100.000 kr. og derover skal indtastes i ReAp.

Nedenstående tidsplan kan hjælpe dig med at få overblik over opgaverne i ansøgningsprocessen. Hvis du ønsker hjælp fra Forskningsstøtteenheden og instituttets administration, skal fristerne overholdes. Ellers kan det ikke garanteres, at du kan få hjælp.

Vær opmærksom på, at tidsplanen ikke omfatter EU-ansøgninger. Her skal du være i meget god tid, og Forskningsstøtteenheden skal inddrages helt fra start.   

Tidsplan ved ansøgninger over en million kroner

Antal uger til deadline

FORSKERENS OPGAVE - IDEALSITUATION

4 uger  

Du har mulighed for at kontakte Forskningsstøtteenheden og/eller instituttets fundraiser for nærmere aftale om feedback på bl.a. opbygning, formelle aspekter og budget.  

3 uger

Hvis fonden bruger et elektronisk ansøgningssystem, kan du med fordel oprette en profil nu. Tjek ansøgningskravene når du har adgang (støtteberettigelse, omfanget af dokumentation for tidligere arbejde/CV/publikationer, potentielt behov for anbefalingsbreve osv.).

2 uger

Send budgettet til institutlederen, som skal godkende og underskrive ansøgningen.

1 uge

Alle ansøgninger over en million kr. skal kvalitetssikres af institutlederen i samarbejde med instituttets fundraiser, som screener ansøgningen og vurderer, hvorvidt der er behov for forbedringer. Hvis der er behov for en større gennemgang og evt. revision af ansøgningen, vil ansøger og institutleder sammen aftale en procedure for, hvordan ansøgningen kan forbedres. Det kan f.eks. være ved at søge råd fra en erfaren forsker, som ikke tilhører forskningsgruppen. For at hjælpe med dette kan der bruges forskere fra hele fakultetet. Hvis ansøgningen ikke bliver sendt til institutlederen en uge før deadline, er der risiko for, at ansøgningen ikke kan blive sendt ind.

Deadline

Indsend ansøgningen og indtast samtidig oplysninger om ansøgningen i ReAp. Det tager typisk få min., og det er dit ansvar, at oplysningerne i ReAp er korrekte.

Når du modtager en bevilling

Indtast det tildelte beløb i ReAp. HE Økonomi hjælper på vanlig vis med at oprette projektet - kontakt venligst din projektøkonom.