Hjælp til bedre fondsansøgninger

Erfaringen har lært os, at interne reviews af fondsansøgninger ikke alene er meget nyttige, men ofte også  nødvendige for at kunne konkurrere. På Institut for Biomedicin har vi udpeget en fundraiser til at hjælpe personalet med udarbejdelsen af ​​ansøgninger, både formelt og videnskabeligt. Følgende interne retningslinjer gælder:

Større ansøgninger

Ved ansøgninger på over en million kroner er der interne reviews. Kontakt afdelingens fundraiser og institutleder, så I sammen kan aftale det videre forløb. De interne reviews afholdes for at støtte  instituttets videnskabelige personale. De erstatter ikke støtten fra AU's Research Support Office, men har til formål at supplere den på et niveau, der er tættere på ansøgeren.

EU-fonde

Ved ansøgninger til 2021-Horizon Europe programmerne (ERC, Marie Curie, RIA) skal Forskningsstøtteenheden involveres. Det gælder både, når I selv tager initiativet, og hvis institutledelsen opfordrer jer til at søge.

Tidslinje

En af de vigtigste faktorer ved udarbejdelse af ansøgninger er en solid tidsstyring. Instituttets fundraiser hjælper dig med at holde dig på sporet gennem hele forberedelsesprocessen. Ved ansøgninger på over en million kroner, skal du overholde vores interne tidsplan for at få optimal støtte.

Husk, at du skal registrere alle ansøgninger på mere end 100.000 kr. i AU's ReAp, hvor alle ansøgninger registreres. Husk også at kontakte instituttets fundraiser og institutlederen i god tid inden du går i gang. Du kan finde en oversigt over de vigtigste deadlines i vores diagram, der jævnligt opdateres: Årshjul over fondenes deadlines​​​​​​​

Se også

Særligt for ph.d.'er

Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal bruge vejlederne til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Derudover opfordres I til at benytte jer af disse tilbud:

Hvis der undtagelsesvist er en ansøgning fra en ph.d.-studerende, som har større strategisk betydning for instituttet, kan institutlederen kontakte Forskningsstøtteenheden for en særaftale.