Hjælp til bedre fondsansøgninger

Helt generelt er erfaringen, at sparring er nødvendig ved udarbejdelse af fonsansøgninger. På Institut for Biomedicin er retningslinjerne:

Større ansøgninger

Ved ansøgninger på over en million kroner er der interne reviews. Kontakt instituttets fundraiser og institutleder, så I sammen kan aftale det videre forløb. Vær opmærksom på hjælpemulighederne i Forskningsstøtteenheden og læs mere i oversigten Deadlines ved fondsansøgninger.

EU-fonde

Ved ansøgninger, som hører under FP7- og Horizon 2020-programmerne, skal Forskningsstøtteenheden involveres. Det gælder både, når I selv tager initiativet, og hvis institutledelsen opfordrer jer til at søge.

Kontakt både Forskningsstøtteenheden og institutleder, før I går i gang med ansøgningen og vær tidligt ude, så det ikke er tidspres, der afskærer jer fra at søge. I de tilfælde hvor ansøger er koordinator, skal FSE kontaktes senest to måneder før ansøgningens deadline og meget gerne tidligere.

Se årshjul over fondenes deadlines

Se også

Særligt for ph.d.'er

Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal bruge vejlederne til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Derudover opfordres I til at benytte jer af disse tilbud:

Hvis der undtagelsesvist er en ansøgning fra en ph.d.-studerende, som har større strategisk betydning for instituttet, kan institutlederen kontakte Forskningsstøtteenheden for en særaftale.