Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Forskerstøtte Hjælp til bedre fondsansøgninger

Hjælp til bedre fondsansøgninger

Helt generelt er erfaringen, at sparring er nødvendig ved udarbejdelse af fonsansøgninger. På Institut for Biomedicin er retningslinjerne:

Større ansøgninger

Ved ansøgninger på over en million kroner er der interne reviews. Kontakt instituttets fundraiser og institutleder, så I sammen kan aftale det videre forløb. Vær opmærksom på hjælpemulighederne i Forskningsstøtteenheden og læs mere i oversigten Deadlines ved fondsansøgninger.

EU-fonde

Ved ansøgninger, som hører under FP7- og Horizon 2020-programmerne, skal Forskningsstøtteenheden involveres. Det gælder både, når I selv tager initiativet, og hvis institutledelsen opfordrer jer til at søge.

Kontakt både Forskningsstøtteenheden og institutleder, før I går i gang med ansøgningen og vær tidligt ude, så det ikke er tidspres, der afskærer jer fra at søge. I de tilfælde hvor ansøger er koordinator, skal FSE kontaktes senest to måneder før ansøgningens deadline og meget gerne tidligere.

Se årshjul over fondenes deadlines

Se også

Særligt for ph.d.'er

Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal bruge vejlederne til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Derudover opfordres I til at benytte jer af disse tilbud:

Hvis der undtagelsesvist er en ansøgning fra en ph.d.-studerende, som har større strategisk betydning for instituttet, kan institutlederen kontakte Forskningsstøtteenheden for en særaftale.


12452 / i30