Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

AU alarmeringsnummer: 87 15 16 17

Arbejdsmiljøorganisationen

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation består af følgende niveauer:

 • Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet (HAMU)
 • Arbejdsmiljøudvalg på hovedområdeniveau (FAMU/AAMU)
 • Arbejdsmiljøunderudvalg og -institutudvalg (LAMU)
 • Arbejdsmiljøgrupper (AMG)

GMO-arbejde

Alt arbejde med GMO organismer skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen består af:

 • en projektanmeldelse, der skal fornys hvert 5. år. 
 • en rumtilladelse (klassifikation som klasse 1 lab), der som udgangspunkt ikke er tidsbegrænset.

Projekthaveren skal efterfølgende arkivere diverse tilladelser, så de kan fremvises, hvis Arbejdstilsynet skulle ønske at se dem ved tilsynsbesøg.

Afmelding af isotoplaboratorier

Gå ind på SIS hjemmeside og udfyld det elektroniske skema.

Anfør:

 • hvilken tilladelse det drejer sig om.
 • hvilket isotop-lab det drejer sig om.

For hvert isotop-lab (lokale) vedhæftes  en fil. Tag eksempelvis det skema, der normalt bruges i lab til de regelmæssige kontroller til dokumentation af  målinger for hvert af de radionukleotider, der er blevet  arbejdet med i laboratoriet  - og hvoraf det fremgår:

 • hvilket måleudstyr er brugt til at kontrolmåle for hhv. "beta- og gamma-isotop-spild".
 • (NB! for beta-stråling "aftørringsprøver" og efterfølgende måling i scintillationstæller). 
 • dato for kontrolmåling.
 • hvor i isotoplab er målingerne foretaget, og hvilken aktivitet er der målt. 

Vedhæft en erklæring om, at alt radioaktivt materiale er bortskaffet.
Afvent kvittering fra SIS pr. mail inden "isotop-skiltning" fjernes fra laboratoriet.

APV, arbejdsmiljødrøftelser, rapporter

Arbejdsmiljødrøftelser

Én gang om året drøfter arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen i samarbejde med medarbejderne, hvordan det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges.  Udvalget skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Arbejdstilsynet.

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø

3589 / i30