Brandsikring

Detektorer og sprinklersystem

Hele Skou-bygningen er dækket af et fuldt integreret automatisk brandanlæg, der er koblet op til Østjyllands Brandvæsen central. Dvs. hvis der er fejl eller alarmer i bygningen, modtager brandvæsenet dette med det samme ligesom bygningsservice.

I alle rum er der optiske branddetektorer, også i kontorer.

Dvs. at man IKKE har levende lys i bygningen ved højtider, da dette vil sætte alarmen i gang. Hvis I ønsker stemningsbelysning, kan LED lys anbefales.

En falsk alarm koster ca. kr. 7.000. Disse alarmer forsøger vi at holde nede på et minimum.  

Tekøkkener har termiske detektorer monteret. Dvs. at ristning af brød, opvarmning/tilberedning af mad, foregår i tekøkkenerne, så vi undgår at f.eks. røgen fra et stykke ristet brød sætter de optiske detektorer i gang.

 

Derudover er hele bygningen dækket af et sprinkleranlæg. Både under og over de nedsænkede lofter, med undtagelse af enkelte rum, hvor der er et inergen anlæg.

Sprinklersystem er vandfyldt og starter med det samme, når rummet bliver over 68 grader, hvor en pulp smelter og vandet kommer ud ved et høj tryk.

Brandslanger og brandtryk

Der er brandslanger på alle kontorer og laboratoriegange. Orientér jer gerne om, hvor disse sidder, og hvordan I betjener dem.

Der er brandtryk for enderne af alle gange og i atrium. Der kan benyttes, hvis man har observeret en brand og alarmen i bygningen endnu ikke er gået i gang. 

Inergen anlæg

Inergen anlæggene står i -80 grader fryserrummet og på arkivet i bygn. 1116, lokale 550.
Inergen er en blandingsgas bestående af 52% nitrogen, 40% argon og 8% CO2. Anlæggene er dimensioneret til at nedsænke iltniveauet fra 20,9% til 11%, hvorved brande kvæles pga. manglende ilt.
Inergen anlæg er mere sikre end rene CO2 anlæg, idet man som person undgår at skulle reagere ekstra hurtigt på en utilsigtet hændelse, hvor et slukningsanlæg er blevet uløst ved en fejl.

Befinder man sig i arkivet i lokale 550 eller i –80C rummet og anlægget aktiveres, skal man blot forholde sig roligt og forlade lokalet i ro og orden. Pga. det ”lave” CO2 indhold i Inergen flaskerne, har man tid til at reagere inden iltniveauet bliver lavt.