Organisation

Til rådgivning for ledelsen er der nedsat følgende udvalg:

Ledergruppen

Institutforum

Institutforum består af institutlederen, 6 VIP-repræsentanter, 6 TAP-repræsentanter, 1 ph.d.-repræsentant(ubesat) samt 1 stud.-repræsentant. Alle repræsentanter er valgte medlemmer.

Institutforum mødes fire gange årligt og drøfter aktuelle spørgsmål i relation til instituttet. Alle instituttets forhold kan som udgangspunkt drøftes på møderne. Der udarbejdes referat, som godkendes på efterfølgende møde. Referatet lægges på instituttets hjemmeside.

Forretningsorden

Medlemmer af Institutforum 2020

Institutleder

Thomas G. Jensen

TAP-presentanter

Anette Thomsen, Anne Flensborg, Annette Gudmann Hansen, Dorte Hermansen, Gitte Fynbo Biller, Thea Thougaard Johansen

VIP-repræsentanter

Marina Ramero-Ramos (næstformand), Lone Sunde, Steen Vang Petersen, Jeppe Prætorius, Martin Roelsgaard Jakobsen, Janne Lebeck og Mogens Andreasen

Ph.d.-repræsentant

Vakant

Stud.repræsentant

Vakant

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget er sammensat af instituttets vice-institutledere med ansvar for undervisning (formand) og teamlederne for de 7 undervisningsteams.

Medlemmer

 • Birgitte Mønster Christensen (formand)
 • Jesper Skovhus Thomsen
 • Christian Bjerggaard Vægter
 • Mogens Andreasen
 • Morten Skovgaard Jensen
 • Per Höllsberg
 • Jacob Giehm Mikkelsen
 • Ulf Simonsen

Referater

Referater

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget består af følgende valgte medlemmer:

Ledelsesrepræsentanter

 • Thomas G. Jensen
 • Morten Schallburg Nielsen
 • Thomas Juhl Corydon
 • Ina Maria Schiessl
 • Sâmia Joca

Medarbejderrepræsentanter

 • Bertha Beck Mortensen (næstformand)
 • Jani Kær
 • Anne Flensborg
 • Agnete Larsen
 • Esben Boel
 • Gitte Fynbo Biller 
 • Erling Dammand
 • Marie Louise Næstholt Dahl
 • Bettina Winther Grumsen

Suppleanter
Rikke Nielsen; Paw Finderup Hvid Vinther; Ulla Vosegaard Als; Helle Hasager Damkier; Bjarke Brix

Der afholdes ca. 4 årlige møder.