Ledergruppen

Institutleder Thomas G. Jensen mødes hver mandag formiddag med den øvrige ledelse på Institut for Biomedicin og drøfter diverse institutrelaterede problematikker og tiltag.

Vice-institutleder for forskning

Vice-institutleder for undervisning