Referat af LAMU-møde 22. juni 2021

Deltagere: Thomas G. Jensen, Peder Søndergaard Madsen, Jakob Le Fèvre Harslund, Tina Fuglsang Daugaard, Anne Lillevang, Tina Drejer.
Fraværende: Steen Torben Nedergaard.
Referent: Ulla Vosegaard Als

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Kemisk risikovurdering.
  Skal rulles ud over hele Health. Skriftlig instruktion skal foreligge om arbejdsprocesser. SDS ligger allerede i Kiros, men de lokale processer mangler. På nuværende tidspunkt er meget om processen skrevet i protokoller.
  Vi har fælles sikkerhedsregler, SDS’er, Kiros, så vi er godt på vej, og runderinger foregår en gang om året.
  Det drøftes, om der skal være en fælles overordnet udrulning af systemet. Det er ikke muligt på Biomedicin at ensrette, fordi det er så forskelligt, hvad grupperne arbejder med.
  På anatomi er der et system med kørekort til lab. Alle nye får en instruks i det generelle, men pt er det ikke processerne, der er i fokus.
  Cathrin (Trine) Guldagers video er en kæmpe hjælp sammen med powerpointen. Der skal opfordres til at der afsættes de 45 min. som videoen varer pt., da det er en grundig gennemgang. Faktisk som var det et møde (og man kan spole tilbage). Videoen findes kun på dansk. Peder spørger Cathrin om det er muligt at få videoen, samt selve præsentationen på engelsk, så budskabet kommer ud til alle. LAMU vil også gerne have den danske powerpoint-præsentation, så man kan tilgå de enkelte slides, links mm.
  De gruppeansvarlige skal gøres opmærksomme på, at der er krav til skriftlighed vedr. instruktion, sikkerhedsforskrifter, dokumenter i Kiros om de forskellige stoffer. Der er stor forskel på, hvor langt grupperne er. Grupperne har ansvaret for at lave de kemiske risikovurderinger.
  Det er ikke et krav af alt skal ligge på dansk og engelsk. Man må godt nøjes med engelsk, hvis alle i gruppen kan engelsk. Man skal yderligere være opmærksom på, at den skriftlige instruktion skal revideres mindst hvert 3. år.
  Informationer findes på dansk i Kiros, men ved at logge ind på ST’s del af Kiros, er det muligt at tilgå oplysninger på engelsk, i hvert fald for nogen af stofferne.
  Der skal generelt være ligeværdighed mellem informationerne på dansk og engelsk. Det må tages videre til FAMU/HAMU.
  Det obligatoriske labkursus skal køre hver halve år, og her kan information om kemisk risikovurdering ligeledes indgå.
  Cathrin har været på affaldsgennemgang på Anatomi. Trine mødes med arbejdsmiljø i Syd igen efter sommerferien. Kun få har adgang til kemikalierummet med nøgle, måske kan der sættes en kortlæser op, så man kan få adgang efter instruktion. Efter sommerferien vil Cathrin komme i vest. Vest hører nærmere fra Peder.
 3. Evakueringsøvelse
  Der skal være evakueringsøvelse i august inden studiestart.
  Der er et hængeparti vedr. samleplads i vest, idet det ønskes at der er én samleplads i stedet for to som der er nu. 1185/1180/1160 p-plads – måske kunne der være fælles samleplads ved biokemi.
  Syd vil også gerne samlet have en plads.
  Ved Skou er der sat et samlepladsskilt op. Kan der sættes et skilt op i vest/syd?
  Anders Moestrup inviteres med. UVA skriver til Anders Moestrup om evakueringsøvelse, samt samlepladser og skilte.
  Der indkøbes is til øvelsen.
  I notifikationen om evakueringsøvelse bør der stå, at man ikke skal starte forsøg op på tidspunktet omkring evakueringsøvelsen, da alle skal deltage i øvelsen og gå ud.
  Samleleder skal have overblik over, hvor mange samlepladsledere der er.  Fx orange vest 4 nord skal tale med gul vest 4 nord. Alle skal tale sammen inden øvelsen afblæses, så det sikres, at alle er ude. Sidst blev øvelsen afblæst inden alle var gjort rede for.
 4. Evt.
  Isotoper
  Jens Peter Andersen har nu fået tilladelsen. Nu har andre noget at tage udgangspunkt i, hvis de ønsker at arbejde med isotoper. Evt. gruppeleder skal også have uddannelse til at arbejde med isotoper. Kursus foregår i København.