Referat af LAMU-møde 22.02.2021

Deltagere: Thomas G. Jensen, Peder Søndergaard Madsen, Steen Torben Nedergaard, Jakob Le Fèvre Harslund, Tina Fuglsang Daugaard, Anne Lillevang,Tina Drejer.
Referent: Ulla Vosegaard Als

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Trivsel på arbejdspladsen
  Det er i ledelsen blevet besluttet i en kampagne at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen. Hver måned det næste års tid vil forskellige emner om trivsel blive taget op i nyhedsbrevet. Fx hvad vil det sige at have trivsel på arbejdspladsen, empowerment, work-life balance, arbejdsglæde, stress, resilience. En psykolog og andre eksperter på området vil blive tilknyttet kampagnen, og der vil også blive afholdt foredrag/workshops. Ideen blev taget godt imod af LAMU, hvor der var enighed om, at det var en god ide at tage fat på emnet via forskellige temaer.
  Det påvirker alle, hvis nogen ikke har det godt på arbejdspladsen. Så hvis noget kan gøres for at undgå det, vil det være godt.
 3. Handskepolitik
  Der er blevet udarbejdet en fælles handskepolitik for instituttet. Der vil blive linket til handskepolitikken i de fælles sikkerhedsregler og under arbejdsmiljø på Biomedicins hjemmeside.
  Påmindelser om handskepolitikken vil blive hængt op udvalgte steder, som fx indgangen til kantinen.
  Det blev i øvrigt nævnt, at nogle handsker, som bruges i øjeblikket, ikke er på den nuværende indkøbsaftale, men der arbejdes på, at de kommer med på den næste.
  I næste nyhedsbrev linkes til både handskepolitik og de fælles sikkerhedsregler. Peder /Ulla laver en kort beskrivelse til nyhedsbrevet.
 4. Biosikring
  Center for Biosikring og Beredskab vil lave tilsyn. Steen, Peder, Mai Marie Holm samt Ulla deltager i mødet, som foregår online. Tilsynet er vedrørende den ene af vores to tilladelser, og involverer tre bygninger.
  Thomas oplyser, at Biosikring tidligere har tilbudt at komme og undervise.
 5. Isotoper
  Hvad er status vedr. Jens Peter Andersen og ansøgning? Jens Peter er ved at sætte sig ind i det, og han er den eneste, som er i gang med at ansøge. Der håbes, at Jens Peters ansøgning går igennem, og at andre derefter kan drage fordele af hans erfaringer med at ansøge.
 6. LAMU skal vælge repræsentant til FAMU
  Anne Lillevang og Peder S. Madsen skal repræsentere Biomedicin i FAMU.
 7. Evt.
  Jakob oplyser, at han har fået at vide, at der skal ske renovering i 1160, og at det vil påvirke dyrestalden. Thomas vil tage fat i Conor for at få flere oplysninger.
  Der drøftes, at det til tider er meget sent, at fx energirenoveringer, som er besluttet oppefra, meldes ud. Det er ofte med meget kort varsel og er ikke koordineret med den lokale Bygningsdrift. Thomas vil ligeledes tale med Conor om dette.
  Lokaler i dyrestalden skal GMO-klassificeres. Jakob har tegningerne og går i gang med det.