Referat af LAMU-møde 23. juni 2020

Tilstede: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Tina Fuglsang, Majken Sand, Jakob Harslund, Anne Lillevang, Ulla V. Als (referent)
Fraværende: Steen Nedergaard

 

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden godkendt
  2. Opfølgning på handlingsplaner ift. flytte-APV
    Referatet/kommentarerne til handleplanerne står med rødt i skemaet og under skemaet.

Forslag til handleplaner – problemer og løsningsforslag – fysisk flytte-APV 2020 

 

 

Foreløbig opsummering af Fysisk APV (flytte-APV 2020) for Biomed Vest. Udarbejdet af den lokale AMG.    

Hele listen tages op med Conor af Thomas og Peder. Meget er relativt overkommeligt. Og det vi kan gøre, skal vi gøre. Listen kan gås igennem på et ledermøde, hvor både Peder og Conor er der. Måske kan det nås inden sommerferien.

Det, der gøres lokalt, kan måske også afhjælpes lokalt. EGA – tal med dine forskere. Brug elastikken, bare et par min. om dagen hjælper.

3. Evt.
    Intet