Referat fra LAMU-møde 20. maj 2020

Tilstedeværende: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Tina Fuglsang, Majken Sand, Anne Lillevang, Steen Nedergaard, Jakob Harslund, Ulla Vosegaard Als (referent).

 

Dagsorden (kursiv skrift dagsorden fra ikke afholdt LAMU-møde 18. marts 2020)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Opfølgning på flytte-APV
  Arbejdsmiljøgrupperne har fordelt spørgsmålene i mellem sig og lavet handlingsplaner. Handlingsplan mangler fra Anatomi, som ikke nåede at sende inden nedlukningen. Majken Sand oplyser, at der ikke er nogen graverende ting. Majken sender handleplan hurtigst muligt. Et tiltag, som nok være en lidt tungere post er den påtænkte temadag – ergonomi: undgå ensidigt gentagende arbejde, indstilling af stole mm.
 3. Isotoper
  Der er endnu ingen tilladelse til at arbejde med isotoper i Skou bygningen. SIS har kontaktet Bækgaard for at få hans tilladelse opgraderet til de nye regler, som er blevet strammet betydeligt. Det vil nok være nødvendigt med ekstern hjælp (strålefysikere) til at lave ansøgningerne. Der skal udarbejdes en meget detaljeret plan for arbejdet, og den skal udarbejdes for alle typer isotoper. Man skal enten opdatere til de nye regler eller lukke ned.
 4. Evakueringsøvelse
  Evakueringsøvelse holdes efter sommerferien, samme tid som sidste år. Vi skal sikre, at alle bygninger, som hører under Biomedicin er med i evakueringsøvelsen (BB undervisningsfløjen, medicinerhuset (?), VAB). Bygningerne skal anføres med bygningsnumre. Peder S. Madsen vender det med Conor Leerhøy. UVA rykker Anders Moestrup for svar vedr. fælles samleplads for 1160/1180.
 5. Behandling af affald/kemikalieaffald
  Trine Guldager var godt på vej rundt på sin etagevise rundgang i Skou inden nedlukningen og vil fortsætte i de andre bygninger. Trine kontaktes mhp. nye tider til at komme i vest og anatomi. Peder S. Madsen beder Morten Pless om at kontakte Trine.
 6. Bakterierum 1115-053 (Skou)
  Det er blevet mere og bedre organiseret. Rotorer er desværre ødelagt i centrifuger, fordi ikke alle dele passer sammen. Reparation er ikke muligt. Frem over må der kun stå noget, som passer sammen, så det ikke sker igen. Thomas G. undersøger, om der er nogle i overskud andre steder på instituttet.
 7. Arbejdsmiljøstatistik opdateret med Q1 2020 (se bilag)
  4 arbejdsulykker på Biomedicin allerede i år. Der var 11 ulykker hele sidste år. Vi skal have fokus på, om der er en stigning. Arbejdsulykkerne har især været stikulykker og bidskader. Øget fokus på oplæring.
  Stigning på psykologrådgivning i starten af 2019, men det er faldet igen.
 8. Test af stinkskabe
  Hvordan skal stikskabe testes? Bygningsservice måler 1 gang om året. Noteres i logbøger/hæfte, som skal hænge på stinkskabet. I vest har de selv testet 4 gange om året med røgpind – i 1182 med vaneometer.
  I Bartholinbygningen har man testet 1 gang om året med røgpind i forbindelse med runderingen. Der er problemer med nye stinkskabe selvom de er nye. I Skou finder man ud af internt, hvor ofte der skal testes. Bygningsservice kontaktes og tages med på råd.
 9. Ny arbejdsmiljørepræsentant til LAMU
  Anne Lillevang er nyt medlem af LAMU. Hun afløser Anja Aagaard Danneskjold Pedersen.
 10. Eventuelt.
  Jakob har punkt vedr. affald, som hober sig op i depotrummet. Gul risikoaffald + dyreaffald afhentes af Johannes Sørensen. Jakob sender mail til Morten Pless, Conor Leerhøy og Thomas G. Jensen, så bliver der fulgt op på det.
  Trine Guldager kan også hjælpe med rådgivning vedr. afhentning af risikoaffald.

  Thomas G. oplyser, at nogle oplever utryghed ved at gå på arbejde, idet de er bange for, at retningslinjerne ikke bliver fulgt af alle. Det blev drøftet på mødet, hvor forskellige synspunkter blev vendt.