Referat af LAMU-møde 7. oktober 2020

Deltagere: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Tina Fuglsang, Majken Sand, Jakob Harslund, Anne Lillevang, Ulla V. Als (referent)
Fraværende: Steen Nedergaard

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Håndtering af amok-handlinger på AU (Bilag 1)
  Det blev diskuteret, hvordan man gør opmærksom på, hvad man skal gøre i forbindelse med amok-handlinger, og hvordan man kan være forberedt på en evt. situation. Der er forskellige muligheder, fx kunne man lægge information/kort over bygningen i holderne med veste til evakuering af bygningen. Eller højttaleranlægget kan advare om situationen. TGJ og PSM gør følgende:
  a. Hører bygningsservice og Conor, om de kan hjælpe med højttaler og kort, eller om de har andre metoder.
  b. Hvordan får vi talt om det her, så alle ved, hvad man skal gøre i forskellige situationer? Man kan hente informationer på dette link: https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/akuttesituationer/amokhandlinger/ Linket skal også med i nyhedsbrevet med en kort beskrivelse, samt være et punkt på de næste husmøder.

  I dyrestalden har de endnu ikke fået evakueringstegningerne. Jakob rykker Bygningsservice for tegninger. Tegningerne skal ligge i holderen til evakueringsøvelsen.
  På FAMU-mødet fredag 9/10 vil tandlægeskolen præsentere deres tiltag. Måske kan der hentes inspiration der.
 3. Nærvedulykker 260520 / 010920 (Bilag 2)
  Anne Lillevang oplyser, at Claus Gamst har bestilt en ny autoklave, men kender ikke leveringsdatoen endnu. Affaldet autoklaveres pt i Skou-bygningen.
  Håndtering af formalin har ikke foregået på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, idet man har tappet formalin fra for højt et sted, og uden udsugning. Det er nu blevet løst ved at have en mindre flaske med formalin i stinkskabet. Håndtering af formalin skal ske i stinkskab. Kemikalieskabet, hvor formalinen opbevares, skal være lukket. Anne tjekker lige op på, om formalinen drypper og om den i så fald også skal stå i en beholder.
 4. Hjemmearbejdsplads – se revideret hjemmeside
  Linket skal med i nyhedsbrevet.
 5. Fagligt indhold til AMO-fællesmøde i december
  a. Noget vedr. corona – gode erfaringer, vi reagerer forskelligt.
  Spørg i AMO om nogle vil dele deres erfaringer med at arbejde under corona – cases om gode/dårlige ting. Jeannette Madsen kan fortælle om resultatet af den undersøgelse som ledelsen foretog efter nedlukningen.
  b. Handskepolitik – ensrettes, så det samme gælder i alle bygninger.
  Dato for mødet meldes hurtigt ud. (Dato bliver 2/12-20 kl. 11-13.)
 6. Eventuelt.
  Valg til AMO til foråret. Indtil videre beholder vi strukturen, som den er. Det fungerer godt nu, og der skal alligevel laves om inden for de næste år pga. flytning.
  Status på flytte-APV. Mange ting er blevet ordnet. De har et nyt system i bygningsservice: DALUX, som gør at ting bliver ordnet hurtigt. De ting, som ikke har kunnet lade sig gøre, er desværre ikke blevet meldt ud. AMO gennemgår listen og ser hvad der er blevet ordnet, og hvad ikke er. Ting på listen, som ikke er blevet ordnet, meldes ind via DALUX og sendes derefter til UVA. Deadline for indsendelse er 30/10. Der er ikke QR-kode til laboratorier, men der findes tegninger DALUX, hvor rummet angives ved at rykke på tegningen.
  Isotoper – nyt cirkulære. Statens Institut for Strålebehandling. Hvordan håndteres isotoper? Nuklear Medicinsk afdeling vil gerne dele erfaringer med Biomedicin og hjælpe os. Vi har fået forlænget en tilladelse, men vil også gerne have nogle nye tilladelser, og det vil Nuklear Medicinsk gerne hjælpe med. Rummene i 1182 skal afmeldes, hvis der ikke kommer en ny strålingskoordinator inden to måneder. Måske skal vi have flere strålingskoordinatorer, som kan dække de forskellige isotoper.
  Hjælp til sortering af kemikalieaffald. Peder beder Morten Pless om at kontakte Cathrin Guldager, sikkerhedskoordinator, så hun kan gøre rundgangen færdig, som blev afbrudt pga. corona. Hun har ikke været i Vest endnu.