Referat af LAMU-møde 19. september 2018

Til stede: Thomas G. Jensen, Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Tina Fuglsang Daugaard, Jakob Harslund, Olav Michael Andersen.
Referent: Ulla Vosegaard

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt.
 2. Flytning herunder procedurer for flytning af farligt gods ifm flytningen, og plan for skiltning i labs.
  Det er planlagt at flytning af farligt gods (kemikalier) skal foregå via trækvogn, da det så kan ske uden kørselsgodkendelse og transportdokument. Thomas fremførte, at der skulle udarbejdes en instruks for flytning af farligt gods i trækvogne. Peder og Tina udarbejder en instruks om, hvor kasser kan hentes og hvordan flytningen skal foregå. Der skal indkøbes plastikkasser og granulat, så beholderne er beskyttet. Samtidigt absorberer granulatet evt. væsker, hvis beholderne nu alligevel går itu.
  Evt. overskydende kemikalier, som ikke skal medflyttes, kan aftales afhentet af Fortum. Kemikalierne skal samles i nogle få lokaler, så kemikalierne ikke skal transporteres langt. Peder taler med Viggo om hvilke lokaler, som kan anvendes. Dato for Fortums afhentning af kemikalier skal koordineres, så de ikke skal komme flere gange.
  Der er et skilteregulativ og en signalbekendtgørelse. Der skal udarbejdes en A4 template, så de ansvarlige selv kan tilføje lab-ID, Labansvarliges navn og telefonnummer, samt hvilke advarselsskilte, der skal være på skiltet, så nemt som muligt. Peder taler med Conor om, hvordan skiltene kan sættes op, og Ulla sørger for at få lavet templates og undersøger om man kan få advarselsskilte elektronisk. Der skal være fire grundtemplates – et for de forskellige typer laboratorier: GMO kl. 2 og dyr, GMO kl. 2, GMO kl. 1 og dyr og GMO kl. 1, og der skal mulighed for at der kan sættes forskellige advarselsskilte, alt efter hvilket lab det er. De 4 grundtemplates sendes til de flytteansvarlige, som kan tage stilling til, hvilke de skal bruge.
 3. Orientering vedr. GMO klassificering af SB.
  Der er 4 lab id numre i Skou bygningen, som dækker alle laboratorier. Der er et nummer til hver type laboratorium. Alt er minimum klasse 1.
  Numrene kan overføres til Bartholin Bygningen, når der skal flyttes tilbage dertil om 2-4 år.
  Anni skriver ud til alle om GMO anmeldelser.
 4. Isotoprum i SB.
  I Skou er der et lille isotop rum på niveau-etagen. Et type C lab som skal registreres.
  Peder vil gerne have et betinget type C lab til mærkning af celle S35 på sin etage, men det afhænger af de nye isotopregler.
 5. Status på Sikkerhedsregler, og opdatering vedr. isotoper.
  Der er ny lovgivning vedr. isotoper. Isotopkapitlet i sikkerhedsreglerne skal rettes til, hvis det ikke er sket allerede. Marianne Hokland vil lave en sammenligning mellem de nye og gamle regler. Mette Madsen (Anatomi) plejer at jodere på Biokemi, men vil gøre det i Skou fremover. Man skal lige være opmærksom på, at Isotoper kun kan bestilles til den adresse som har tilladelsen.
  Marina Romero-Ramos har en mere detaljeret sikkerhedsregelsæt vedr. klasse 2 – det skal lægges på Biomedicins hjemmeside.
 6. Orientering vedr. HIV inficerede cellelinier.
  Thomas orienterede om at der desværre er blevet leveret cellelinier inficeret med HIV på Biomedicin. Leverandøren har opdaget det og informeret om det. De personer, som har arbejdet med cellerne, har fået foretaget en HIV-test, og skal testes igen om nogle måneder. Tilfældet er blevet meldt til lokale arbejdsmiljøleder og registreret som en nærvedulykke, som skal gemmes i en årrække. Altid når man arbejder med blod, må man gå ud fra, at det kan være inficeret med noget og man tager derfor sine forholdsregler. Der er ikke registreret nogen stikulykker i perioden. Der er altså ikke sket nogen arbejdsskade.
 7. Fagligt indhold på AMO møde i december.
  Emnerne på AMO møde i december bliver omstrukturering af arbejdsmiljøgrupperne og APV i forbindelse med flytning. Der kommer en ny APV i 2019, så flytte-APV kan slås samme med den.
  Marianne Hokland inviteres til at komme og fortælle om isotoper.
  AMO møde afholdes den 19. december kl. 11-13 og en sandwich vil blive serveret.
 8. Eventuelt.
  Steen Nedergaard har været biosikringsansvarlig i Vest for Mai Marie Holm og Helle Prætorius’ grupper, som flytter til hhv. anatomi og Skou. Uffe Birk Jensen har været biosikringsansvarlig i Bartholin Bygningen og skal lave en ansøgning om at få flyttet sin tilladelse til Skou Bygningen. Der skal også findes en biosikringsansvarlig til Anatomi.
  Jakob informerede om, at for ikke at skifte handsker hele tiden spritter de handsker af. Han har derfor bedt Kemikaliekonsulent Lina Waldstrøm Asmussen om at undersøge hvad gennembrudstiderne på engangshandsker (nitril) er, når det drejer sig om alkohol og Virkon S.