Referat af LAMU-møde 20. oktober 2015

Til stede: Peder S. Madsen, Steen Nedergaard, Majken Sand, Tina Fuglsang Daugaard, Olav Andersen (suppl. for Anja Aagaard Daneskjold Pedersen), Ulla Dansberg.
Referent: Anni Høeg.

APV efteråret 2015
Mødet var indkaldt for kort at gøre status ift processen med APV 2015 og planlægge den videre indsats.

Resultaterne forelægger nu, og der er i alt på instituttet 231 forhold, der skal håndteres. Alle fremmødte repræsentanter for arbejdsmiljøgrupperne har adgang til IT-værktøjet, hvor resultaterne ligger og indsatser skal registreres. Alle er dermed klar til at gå i gang.

Der var enighed om følgende fremgangsmåde:

  1. Grupperne gennemgår resultaterne for deres områder, taler med de medarbejdere som har beskrevet et/flere problemer og afslutter de sager, der ikke kan/skal laves handleplan på (registreres som løst uden handleplan), ligesom der laves handleplan for lokale problemer (handleplan dokumenteres i IT-værktøjet)
  2. Hvis der er behov for indsats fra håndværkere eller anskaffelser, kontaktes Viggo Nielsen.

De problemer, der ikke kan løses lokalt, tages op på fællesmøde for AMO i december. Dette bliver dermed også deadline for gruppernes for at håndtere det lokale, så langt som de kan komme.

Der var enighed om, at alle der har registreret et problem bør have kontakt/feedback fra deres lokale gruppe. Denne foretrækkes givet direkte, men kan så dokumenteres i IT-værktøjet.
Sidste gang brugte grupperne et prioriterings-værktøj, hvor problemerne blev scoret fra 1-5 efter alvorlighed. Det kan man evt. vælge at gøre igen. Kopi udsendes efter nødet til LAMU.      

På sigt skal APV-resultater og indsatser lægges i arbejdsmiljømapperne.