"Vi inddrager også Institutforum i de sager, der er problematiske"

Krænkelsessager, AI chatbots, studieordninger og strategiske handleplaner. Listen over emner, som Institutforum på Institut for Odontologi og Oral Sundhed behandler, er lang, men væsentlig, for viden forpligter, mener både medlem og institutleder. Der er valg til Institutforum på alle institutter til november.

Institutleder Siri Beier Jensen peger på, at det også er prioriteringen af proaktiv administrativ understøttelse og rammesætning, som varetages af en af instituttets akademiske medarbejdere, der er med til at sikre Institutforums succes på IOOS. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Om Institutforum

  • I vedtægterne står der, at Institutforums opgave er at sikre ideudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål. Samtidig skal forummet sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.
  • Institutforum mødes som udgangspunkt to gange per semester.
  • I Institutforum sidder repræsentanter for videnskabeligt personale, teknisk-administrativt personale, ph.d.-studerende og prægraduate studerende.
  • Sammensætningen og antallet af medlemmer afhænger af instituttets størrelse, men består af maks. 25 medlemmer.
  • Institutlederen er forperson for Institutforum. Næstforpersonen er valgt blandt forummets videnskabelige medarbejdere. Det kan der søges dispensation for.
  • Studentermedlemmerne vælges typisk for en periode på et år, mens de øvrige medlemmer sidder fire år ad gangen.
  • I år er alle medarbejdergrupper på valg til Institutforum.
  • Der er valg til institutforum i forbindelse med universitetsvalget på AU den 13.-16. november.
  • Læs mere om universitetsvalgene med Aarhus Universitets medarbejderside: https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg

Nogle steder på universitetet lever Institutforum et stille liv, og andre steder står forummet måske endda i skyggen af storesøsteren Akademisk Råd og institutternes lokale samarbejdsudvalg (LSU). Men sådan er det ikke på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS). Her er Institutforum et prioriteret organ med engagerede medlemmer, der behandler alt fra håndtering og læring af krænkelsessager og de nye studieordninger til brugen af AI chatbots og instituttets strategiske handleplaner.

”Vores Institutforum fungerer som IOOS’ helt eget advisory board. Vores medlemmer repræsenterer hver en krog af instituttet – studerende fra alle vores uddannelser, undervisere, forskere og administrative medarbejdere. Bredden er afgørende. Medlemmerne bringer hver især viden og erfaring til bordet, som er med til at nuancere processer og kvalificere beslutninger. Det er guld værd,” fortæller institutleder Siri Beier Jensen, der er forperson i Institutforum på IOOS.

Institutforum skal med ind i maskinrummet

Siri Beier Jensen fortæller, hvordan Institutforum har brugt lang tid på at tygge sig igennem universitetets handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion og instituttets strategiske handleplan for forskning og uddannelse, og at de studerendes input her fik en selvstændig side i den endelige statusrapport til dekanatet.

”Vi inddrager også Institutforum i de sager, der er svære eller problematiske, og som påvirker medarbejdernes arbejde meget direkte – fx da vi måtte lukke uddannelserne til tandklinikassistent og laboratorietandtekniker, eller da vi på tandlægeuddannelsen gik fra fire til fem-dages uge på klinikkerne. Samtidig bestræber vi os på at klæde medlemmerne fagligt og sagligt på, så de ved, hvad der foregår langt inde i instituttets maskinrum. På den måde kan medlemmerne komme med kvalificerende input fra hver deres perspektiv,” siger Siri Beier Jensen.

Sekretariatsmedarbejder Enette Berndt Knudsen er ét af de medlemmer, der både giver og får faglige input i Institutforum.

”Vi får dyb indsigt i de emner, der vedrører instituttet. IOOS’ økonomi er på dagsordenen hver gang, og der er ofte inviterede gæster, som orienterer om deres fagområder. Studielederne har eksempelvis fortalt om arbejdet med de nye studieordninger, og viceinstitutlederen for forskning har præsenteret instituttets forskningsstrategi. Som medlem af Institutforum præger man beslutningsprocessen, og man forstår baggrunden for de beslutninger, der bliver truffet,” forklarer Enette Berndt Knudsen, der efter mange år som medlem af Institutforum overlader pladsen til nye kræfter ved valget i november.

Viden og indsigt forpligter

Selv om Institutforum hverken har beslutningskompetence eller et ’final say’, er værdien af forummet alt andet end ubetydelig, mener både Enette Berndt Knudsen og Siri Beier Jensen.

”Som medlem har du og den medarbejdergruppe eller det studie, du repræsenterer, direkte adgang til institutlederen. Dine synspunkter bliver hørt af den øverste ledelse, og det er mit helt klare indtryk, at der også bliver lyttet til os,” siger Enette Berndt Knudsen, der pointerer, at arbejdsbyrden som medlem af Institutforum ikke er stor – møderne er få, om end de nogle gange er lange.

”Institutforum er først og fremmest et rådgivende organ, der sikrer bred kvalificering af væsentlige beslutninger og strategisk retning for instituttet, og det giver mig som institutleder vigtig indsigt. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at informationsflowet også skal løbe den anden vej. Institutforum er et stærkt netværk af ambassadører rundt på hele instituttet, der kender fakta, har viden om, hvad der foregår på IOOS og forstår baggrunden for ledelsesbeslutninger. Den viden og indsigt forventer jeg også, bliver bragt videre og delt med kolleger og medstuderende i organisationen,” understreger Siri Beier Jensen.

Valg til Institutforum afholdes lokalt på institutterne i forbindelse med valgene til universiteternes øvrige organer i perioden fra den 13.-16. november i år.

Kontakt

Sekretariatsmedarbejder Enette Berndt Knudsen
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Mobil: 29102670
Mail: enette@dent.au.dk

Institutleder Siri Beier Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
Mobil: 93508525
Mail: siri@dent.au.dk

Oops, an error occurred! Code: 20231209185206b76b41f8