Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget 27. januar 2022

Deltagere: Thomas G. Jensen; Morten Schallburg Nielsen; Thomas Juhl Corydon; Bertha P. Beck Mortensen; Steen Vang Petersen; Inger Merete S. Paulsen; Jani Kær og Paw Vinther; Stinne Ravn Greisen; Gitte Fynbo Biller; Agnete Larsen; Anne Flensborg.
Fraværende: Erling Melchior Dammand; Esben Thorup Boel.

Institutlederen bød velkommen til LSU-møde. Mødet er initieret, fordi det på seneste LSU-møde blev aftalt, at instituttet skulle skrive ud i takt med kendskab til corona-sygemeldinger. Siden da har smittens karakter og omfang ændret sig væsentligt, og ledelsen ønsker derfor at reducere fremtidige udmeldinger. I øjeblikket er der på daglig basis nye indmeldinger om corona-smitte. Hertil kommer, at statsministeren på pressemøde i går meldte ud, at der ikke længere er tale om en samfundskritisk sygdom, og at alle restriktioner derfor ophæves med virkning fra 1. februar.

LSU drøftede og tilkendegav forskellige synspunkter. Udgangspunktet for ønsket om udmelding blev set som en mulighed for den enkelte til at vurdere, om man skulle træffe egne forholdsregler ift. test og hensyntagen til særligt sårbare i familierne etc.

Institutlederen tilføjede, at nærmeste kontakter er blevet kontaktet og fortsat vil blive det iht. gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Derudover forventes det, at Universitetsledelsen i løbet af i dag eller i morgen, melder konkret ud, hvad der gælder ift. genåbning på AU.

Ledelsen supplerede med, at vi er et andet sted i smitten i dag, og ser ind i fuld genåbning af samfundet, hvilket er ledelsens begrundelse for at stoppe med de mere generelle udmeldinger.

LSU drøftede, at man fortsat forventes at blive hjemme, hvis man har symptomer og i den forbindelse følger myndighedernes anbefalinger for test og isolation – det forventes således også, at man fortsat giver besked til dem, man har været tæt på, så den enkelte medarbejder kan træffe egne forholdsregler ift. test og hensyntagen til særligt sårbare i familierne etc. Derudover skal vi på arbejdspladsen fortsat have fokus på at følge de anbefalinger, vi alle kender med rengøring, udluftning og god hygiejne.

HR supplerede med, at indtil andet måtte blive udmeldt, skal man fortsat melde sig corona-syg til leder og fraværsregistrator, når det er situationen, og således at AU kan få refusion fra første fraværsdag for fraværet – det må dog forventes, at der også kommer udmelding om, at refusion og barselsdagpengeordningen (ved coronafravær til børn) ophører, når sygdommen ikke længere betragtes som samfundskritisk.

Institutlederen supplerede med, at vi som arbejdsplads og kolleger, jf. HOPE-projektet ved Michael Bang Pedersen, må forventes at komme i situationer og diskussioner om, hvordan dette og hint vurderes af den enkelte, og når rammer og regler ikke længere er så tydelige, og hvor vi kan have forskellige behov.

LSU spurgte om undervisning og eksamen er genoptaget fysisk. Ledelsen bekræftede dette.

Det blev kort vendt, hvordan arbejdet nu genoptages. Hvis der er spørgsmål hertil kan medarbejderen tage fat i nærmeste leder.

Institutlederen takkede for fremmøde, og LSU’s opbakning til, at ledelsen kan stoppe mailinformation om smitte – undtagen til de relevante tætte kontakter.