Ekstraordinær LAMU-LSU fællesmøde d. 27. maj 2002 (Zoom)

Til stede: Thomas G. Jensen,  Thomas Juhl Corydon, Birgitte M. Christensen, Per Høllsberg, Bertha Mortensen, Steen Vang Petersen, Inger Merete Paulsen, Ulla Vosegaard Als (for Anne Flensborg), Esben Boel, Jani Kær, Gitte Biller, Agnete Larsen, Erling Dammand.
Fraværende: Anne Flensborg, Morten Schallburg Nielsen, Rasmus H. Olesen .
Andre deltagere: Christoffer Madsen Raben.  

 

 1. Genåbning af instituttetThomas G.
   bød velkommen til fællesmødet og indledte med at fortælle at der er arbejdet på højtryk for, at gøre instituttet klar til genåbning. Fællesmødet har til formål at afklare foreløbige spørgsmål og bekymringer i den forbindelse.
  Instituttet har retningslinjer for kontorer, mødelokaler, laboratorier, afvikling af eksamen og undervisning, som skal følges. I forbindelse med genåbningen er intentionen at signalere, at hjemmearbejde for nuværende er OK, således at medarbejderne gradvist kan returnere til arbejdspladsen. Hjemmearbejde aftales med nærmeste leder. Herudover er der fokus på, at minimere smitterisiko, eksempelvis ved at mødeaktiviteter overvejende foregår virtuelt, eller alternativt udenfor hvis vejret er til det.
  I laboratorierne er retningslinjen mindst én meters afstand til hinanden, brug af værnemidler og handsker i henhold til god laboratoriepraksis, samt gøre rent efter sig selv. For kontorer, mødelokaler og fællesarealer gælder ligeledes én meters afstand, bliv hjemme hvis du føler dig syg, vask hænder og sørg for at afspritte. Hvis man er i en særlig risikogruppe, skal man snakke med sin leder om hvordan der bedst tages hånd om det.
  De studerende fortsætter online undervisning, og der må ikke komme flere ind end vi allerede har, med mindre det aftales med Thomas G. De ph.d. studerende er i samme kategori som ansatte, og har derfor ikke samme restriktioner som bachelor- og kandidatstuderende m.fl.
  Det undersøges om der kan komme håndsprit ud på toiletterne. Der er pt ikke ressourcer til at der kan ske ekstra rengøring i bygningerne, så der er en forventning om at brugerne sørger for at vaske hænder og arbejdsstation når man kommer og går. Der arbejdes på at sætte sprit og køkkenruller frem i mødelokalerne, men der er pt hængepartier, da prioriteringen i første omgang har været at få medarbejderne tilbage på arbejdspladsen. Derudover arbejdes der på at finde løsninger på at minimere risiko for smittespredning ved knapper på elevatorer, kaffemaskiner, og ved tastning af kode ved adgang til bygninger og lokaler.
  Udvalget diskuterede vigtigheden af at evaluere på håndteringen af nedlukningen og genåbningen, hvis instituttet skulle befinde sig i en lignende situation i fremtiden. Thomas G. bemærkede at der naturligvis blev begået fejl, som vi skal lære af, og at der vil blive evalueret på det, når der er rum til det.
  Thomas G. spurgte udvalgene om nogen har indtryk af, at nogen er utrygge eller nervøse ved at komme tilbage til arbejdspladsen. Svaret blev at nogen måske er nervøse i starten, men ellers er der en forventning om at de, der er bekymrede, snakker med deres nærmeste leder om det, og får lavet aftaler om at indrette arbejdet herefter.
  I forbindelse med tilpasning til retningslinjerne er lokalerne i bygningerne målt op, og der er anført hvor mange der må være i hvert mødelokale, kontor, frokoststue m.m. Der kan være behov for at indrette visse rum anderledes, for at få plads til det antal, der må være i lokalerne.
  Udvalgene tog herefter en kort status fra forskellige afdelinger om tingenes tilstand under genåbningen. I dyrestalden arbejdes med interne retningslinjer, som mest muligt ligner de overordnede retningslinjer for instituttet. Der er særligt fokus på antal brugere af laboratorierne i dyrestalden på én gang. Der arbejdes på en fælles udmelding om, at hver bruger er selv ansvarlig for at booke faciliteterne i dyrestanden, som før corona-lockdown. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, hvor mange der må være i det konkrete lokale. Hensigten er, at man angiver sit navn samt antal personer i bookingen, så andre kan se, om flere kan benytte faciliteterne på samme tid.
  Thomas G. spurgte herefter udvalgene om de tror de seneste måneder har påvirket det psykiske arbejdsmiljø. Det blev nævnt at nogle medarbejdere måske føler dårlig samvittighed over ikke kan kunne præstere det samme hjemme, som man kan på arbejdspladsen, og at ledelsen eventuelt kan italesætte at det er forståeligt at man ikke har kunnet alt det man normalt kan.
  Afslutningsvist oplyste Thomas G. at han har forståelse for at sekretariatsmedarbejderne var overraskede over at skulle vende tilbage til arbejdspladsen med kort varsel. Årsagen er at han har vurderet at sekretariatet er en central og vigtig del af instituttet, og derfor blev prioriteret at skulle møde ind hurtigst muligt. Prioriteringen er et udtryk for, at de er meget værdsatte og vigtige at have tilbage.
  Thomas G. takkede for et godt møde og ser frem til at medarbejderne kommer tilbage på arbejdspladsen, undervisning og eksamener bringes videre, samt at de årlige lønforhandlinger kan afsluttes.