Supplerende referat af 3. lsu-møde 2018, afholdt d. 3/10 2018

Der blev på lsu-møde d. 3/10 2018 givet fortrolig oplysninger til lsu-medlemmerne under dagsordens punkt 4.
Fortroligheden skyldes alene, at punktet indeholder orientering om personalemæssige forhold, hvor de direkte berørte kolleger endnu ikke er orienteret. Institutledelsen ønsker, at disse kolleger orienteres forud for offentliggørelse. Desuden er der givet tilsagn til Viggo om, at han selvfølgeligt selv må orientere om sin fratrædelse – LSU blev bedt om at respektere Viggos ønske.
Der bliver senere sendt invitation til info-møde til de direkte berørte medarbejdere. Mødet forventes afholdt i uge 41.
Det er endnu ikke kendt, hvornår Viggo vil orientere om sin fratræden bredt i kollegakredsen. Så snart Viggo orienterer, vil nedenstående referat kunne offentliggøres og lsu-medlemmerne frit kunne drøfte punktet.

4. Fællesfunktioner og flytning
Orientering v/ Thomas G. Jensen
Viggo Nielsen fratræder sin stilling som driftsleder med årets udgang. Viggo er direkte leder for en række medarbejdere, og han er en høj værdsat medarbejder og kollega.
Der kommer en mail ud i indeværende uge med invitation til de berørte (de for hvem Viggo er daglig leder), og der holdes info-møde i uge 41 for disse kolleger.
Viggos stilling bliver ikke genopslået. Det betyder, at de der har haft Viggo som daglig leder, skal have ny daglig leder.
Fakultetets tekniske chef, Conor Leerhøy, har accepteret at være daglig leder for håndværkerne og således lede og fordele arbejdet i dagligdagen. Ansættelse og formel ledelse ændres imidlertid ikke. Håndværkerne er således fortsat ansat på instituttet og henhører organisatorisk på Biomedicin.
Morten Pless, instituttets sekretariatsleder vil efter 1/12 2018 være daglig leder for de øvrige ca. 10 medarbejdere, der har stået under Viggos daglige ledelse.
Der er i dag et fortrinligt samarbejde mellem instituttet og bygningsservice, hvilket er en af grundene til at denne løsning er valgt. Der var på LSU bekymring for, hvorvidt det kan medføre en nedgang i serviceniveauet til de øvrige grupper på Biomed, når håndværkerne får ny daglig leder udenfor Biomed. Ledelsen forventer ikke at være tilfældet. Håndværkerne er fortsat ansat på instituttet. Bygningsservice forventes at lade den bedste mand løse opgaven, hvorfor det forventeligt ofte vil være ”biomed-håndværkere”, der løser erfaringskrævende opgaver på biomed.
Esben og Steffen opfordrede til, at der vedvarende skal være et fokus på, at instituttet har let adgang til højt specialiserede håndværkerydelser. Der blev udtrykt bekymring for at den daglige ledelse udenfor Biomed kan udvande dette særlige kendskab til biomed og dermed særlige kompetencer til at løse de mere finurlige opgaver, der opstår.