Møde 08-09-2020

Møde i Institutforum 8. september 2020

Tilstede: Thomas G. Jensen, Anette Thomsen, Annette Gudmann Hansen, Gitte Fynbo Biller, Jørgen Andresen, Marina Ramero-Ramos, Lone Sunde, Steen Vang Petersen, Jeppe Prætorius, Martin Roelsgaard Jakobsen, Janne Lebeck, Jonathan Yde, Kasper Munch Lauridsen, Morten Pless (referant)
Fraværende: Dorte Hermansen.

Fraværende: Dorte Hermansen     

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Ny studieordning
  Institutforum drøftede hvad der menes med forskningsbaseret undervisning og hvordan man måler hvad der er god undervisning. Undervisningen er omlagt til markant mere studenterinvolvering i forbindelse med den nye studieordning.
 3. Covid-19 status og evaluering
  Instituttet har gennemført en evaluering af håndteringen af Covid-19 situationen, der viser tilfredshed blandt medarbejderne med håndteringen.
  Institutforum bemærkede, at det er et problem for korttidsansatte forskere at de har mistet et halvt år.
  Der har været forvirring omkring udmelding åben/ikke åben under den seneste hjemsendelse. Hvilke aktiviteter har der været åbent for og hvilke var fortsat lukkede eller skulle klares fra hjemmearbejdsplads.
 4. Strategi for instituttet
  - Forberedelse af klasse 3 og andre forskningsfaciliteter
  - Tværfaglige uddannelser
  - Selvstændig bygning til entreprenørskab og innovation
  - Sikring af ligestilling ved ansættelser
  - Etablering af Joint PhD’s
  - Flere professorer
 5. Pladsfordeling på Biomedicin
  Flere eksterne bevillinger og nye rekrutteringer sætter pres på dyrestald og lokalesituationen på instituttet. Det er nødvendigt at bruge pladsen så optimalt som muligt, hvilket det nye bookingsystem for flermandskontorer er et eksempel på. Der var kritik i institutforum af at bookingsystemet betyder, at man efter f.eks. udlandsophold og barsel ikke kan være sikker på den samme plads som før. Thomas fastholdt at bookingsystemet er nødvendigt for at sikre optimal pladsudnyttelse.
 6. Budget (kort orientering)
  Thomas orienterede kort om budgettet. Budgettet er kraftigt påvirket af byggeri og flytninger, men balancerer på lidt længere sigt.
 7. Nye regler for valg til institutforum
  Morten orienterede om valg til institutforum i november. Der er valg for studerende og PhD-studerende. Kandidater skal sende en mail til Morten senest den 30. oktober. Valget holdes som noget nyt som et fremmødevalg for hver valggruppe.
 8. Eventuelt Intet