Møde i Institutforum 30. oktober 2019

Til stede: Marina, Jørgen, Gitte, Annette, Steen, Lone, Anette, Janne, Mogens, Anne, Martin, Thomas G. Jensen, Morten Pless (referent).

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
  Referatet ra sidste møde mangler at komme på hjemmesiden
 2. Strategi på AU og Institut for Biomedicin
  Thomas redegjorde kort for AU’s nye strategi. Den nye strategi har mere fokus end tidligere på erhvervssamarbejde, status som Campusuniversitet og bæredygtighed. Institutforum diskuterede strategien herunder vigtigheden af den frie grundforskning, som bør være helt central i forhold til alt arbejdet på universitetet. Der er desuden fokus på antallet af senior VIP på universitetet herunder ratioen mellem senior VIP og TAP. Næste skridt i forhold til strategien er udarbejdelse af konkrete handlingsplaner og strategiske prioriteringer på instituttet.
  På instituttet arbejder man i øjeblikket med følgende handlingsplaner:
  Skou Professorer
  Mentorprogrammer for VIP
  Onboarding af medarbejdere
  Forbedring af netværksaktiviteter (internt)
  Diversitetspris
  Udvikling af forskningsfaciliteter (nye core-faciliteter)
  Udvikling af undervisningsorganisering
  Supervision af studenterundervisere
  Mere samarbejde på tværs af fagene
  Transparens i forhold til undervisningsbelastning hos VIP

  Forslag fra Institutforum:
  Låne undervisere fra hinanden (især klinisk/biomedicin) for at sikre, at man bliver undervist i relevante områder. Undervisningen i basale teorier skal matche efterspørgslen i klinikken.
  Fastholdelse af den pædagogiske kvalitet og undervisningskompetencer hos underviserne.
  Talentudvikling for postdocs
 3. Ansvarlig forskningspraksis
  Thomas G. Jensen redegjorde for arbejdet med indskærpelse af de nye retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.
 4. Psykisk APV for instituttet
  På baggrund af den psykiske APV skal der laves konkrete handlingsplaner for:
  - MUS
  - Korpsånd
  - Faglige fællesskaber
 5. Ansøgningsfrister for støtte til kurser og rejser
  Den nye procedure med ansøgningsfrister fire gange årligt blev godkendt. Instituttet vil som følge af de nye ansøgningsfrister være mere lempelige i forhold til håndhævelse af ansøgningsfristerne. Puljen til VIP-rejser kan også anvendes til ansøgninger om videreuddannelse for VIP.
 6. Eventuelt
  Håndværkere udefra skal henvende sig og orientere før de påbegynder arbejde klassificerede laboratorier.
  Duemøg er et problem på de nordvendte altaner i Skou-bygningen.