Møde i Institutforum 13. juni 2018

Til stede:
Janne Lebeck, Jeppe Prætorius, Anette Thomsen, Jørgen Andresen, Steen Vang Petersen, Marina Romero-Ramos, Thomas G. Jensen, Inger Merete S. Paulsen, Alice Knudsen, Morten Pless.
Afbud: Anne Flensborg, Martin Roelsgaard, Annette Gudmann Hansen, Caroline Winther Boye, Lone Sunde

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Forskning og forskningskoordinatorer
  Dekanen har bedt instituttet overveje en opdeling af instituttet i mindre forskningsområder. Thomas foreslår en opdeling i fire forskningsområder:
  - Neuro,
  - Mikrobiologi og Immunologi (Infektion/Inflammation),
  - Molekylær Biomedicin,
  - Integrativ Biomedicin (Fysiologi, farmakologi, cellebiologi).
  Opdelingen kunne have delvis sammenhæng med vore bygninger:
  Skou Bygningen især: Neuro og Integrativ medicin
  Bartholin især: Mikrobiologi og Immunologi og Molekylær Biomedicin

  For hvert område kan der vælges eller udpeges en forskningskoordinator. TGJ efterspurgte forslag til arbejdsopgaver for koordinatorerne.
  Det blev foreslået at der laves en koordinatorgruppe på tre-fem (afhængigt af områdets af størrelse) med rullende udskiftning. En af koordinatorgruppens medlemmer kunne blive overordnet koordinator for forskningsområdet.
  Det skal være attraktivt at påtage sig rollen som koordinator.
  Diskussionen fortsætter henover sommeren. Kontakt gerne Thomas med indspark.
 3. Rekrutteringspolitik
  Status: mange ansøgninger til vore faste stillinger. Der var 16 ansøgere til professorstillingen i bakteriologi, og til tenure trackstillingen med undervisning i Farmakologi var der 50 ansøgere.
  Planen er nu at slå to stillinger op efter sommer feks en professorstilling og en lektorstilling. Der er mulighed for at ansætte flere personer på hvert opslag.
 4. Honorary Skou Professors
  Thomas orienterede om Skou Professorer. Biomedicin skal finde ti og halvdelen skal være kvinder. Desuden vil det være en fordel med kandidater, der er meget engagerede i undervisning.
 5. Flytteplaner og fællesfaciliteter
  Der holdes flyttemøder for alle bygninger - i alt 11 møder. Pt pågår diskussion af fællesafdelingerne. Placering af værkstederne er stadig under overvejelse, og Thomas meldte ud at han er stemt for en yderligere samling af sekretariatet.
 6. Resultat af valg til Institutforum
  Resultatet fremlagt
 7. MUS-Samtaler
  Problemer med at MUS samtaler ifølge instituttets registreringer ikke bliver afholdt. Registreringerne af MUS-samtalerne analyseres nøjere, så det kan afdækkes om det skyldes manglende registreringer, eller at samtalerne for nogle personalegrupper ikke bliver holdt.
  I forhold til VIP vil der blive taget et nyt skema i brug, som dekanen har benyttet ved sine samtalerne med fakultetets professorer. Skemaet indeholder forskellige spørgsmål om medarbejderens videnskabelige produktion, undervisning, fremtidsplaner mv. der skal bruges som udgangspunkt for samtalen.
 8. FSS-Bevillinger
  0 ud af 11 FSS bevillinger på Health blev tildelt kvindelige forskere. Der var enighed om at det var udtryk for en meget stor skævhed, og Marina og Thomas vil kigge nærmere på tallene for at finde en forklaring.
 9. Eventuelt

  Mødet hævet