Retningslinjer for bevilling af IT og telefoner

Formål

Præcisere adgangen til IT og telefoner (varer), betalt af institutmidler 

Indhold

1) Institutansatte som råder over egne midler (annuum, forskningskonti mv) (normalt alle VIP) afholder selv udgiften til al anskaffelse af almindeligt it (pc, mac-computere, tablets), telefoner mv.

2) Institutansatte som ikke råder over egne midler (normalt kun TAP), kan få sådanne bevilliget af instituttet, hvis deres funktion forudsætter adgangen til disse. Bevilling kan gives af institutleder, viceinstitutleder, driftsledere og sekretariatsleder. Disse vurderer også i hvert enkelt tilfælde behovet og vil kun bevillige det billigste alternativ med de fornødne funktionaliteter.

Begrundet ansøgning kan fremsende til de enkelte personer i ledelsesgruppen eller annimh@mikrobiologi.au.dk

Begrundelser for institutbetalt mobiltelefon kan bl.a. være:

  • TR-arbejde
  • Tilkald til dyrestald, alarmer

Alle anskaffelser der betales over AU-konti (uanset om det er institutbetalt eller ej) skal ske indenfor gældende indkøbsaftaler.

 

Dokumentation, regelgrundlag

 

Retningslinje godkendt af

Institutleder

Dato:

25. februar 2013