"Retfærdighed, mangfoldighed og inklusion er alles ansvar"

Lektor Felicity Mae Davis er den tredje modtager af Institut for Biomedicins diversitetspris. Hun mener, at vi ikke engang er tæt på at nå målet om retfærdighed, mangfoldighed og inklusion i den akademiske verden.

Foto: Simon Byrial Fischel

Den 22. juni fik Felicity Mae Davis overrakt Institut for Biomedicins diversitetspris - og den blev hun glad for af flere årsager.

For det første, fordi hun fik lov til at læse nomineringerne, som bekræftede hende i, at kollegerne i hendes nyoprettede gruppe i Skou Bygningen føler sig trygge, velkomne og inkluderede. Men også fordi, uddelingen af ​​en årlig pris for inkluderende ledelse er et skridt i den rigtige retning.

"Akademiske institutioner vurderer ofte fortræffelighed ud fra antal artikler og bevillinger. Det er en vigtig del af vores job, men vi er nødt til at udvide definitionen og begynde at anerkende og værdsætte alle, der skaber mangfoldige og inkluderende arbejdsmiljøer. Diversitetsprisen er en god start, men værdierne skal også være en del af vores rekrutteringsstrategi,” siger hun.

Det er en af ​​grundene til, at Felicity Davis valgte at blive medlem af Healths Ligestillingsudvalg. Hun ser optimistisk på den forandring, der er i gang på Aarhus Universitet.

"Helt ærligt, så er én af ​​de første ting, jeg gerne vil ændre, vores udvalgs navn. Ligestilling er et vidunderligt koncept i lige systemer, men det ignorerer, at der også findes sexisme, racisme, skævheder og ekskluderende holdninger i verden. Det, vi bør stræbe efter, er retfærdighed*," siger Felicity Davis, som har arbejdet i forskningsmiljøer i USA, Storbritannien, Australien og Europa. Hun erkender, at mange af de spørgsmål, som udvalget arbejder med, kræver global opmærksomhed. Men at komme til Danmark i 2021 som ung, kvindelig, førstegenerationsforsker, har været en særlig interessant oplevelse.

”Rigtig mange danskere synes, at alle ligestillingsproblemer allerede er fikset, eller at det ikke er trendy at tale om dem. Det er hverken rigtigt eller fair. Nogle gange skal du overbevise den person, du taler med, om, at der er et reelt problem, før du kan begynde at løse problemet. Det er en skam, for det er ikke kvinders eller marginaliserede gruppers opgave at uddanne intelligente kolleger i de her spørgsmål. Alle, især folk i lederstillinger og andre, der nyder godt af privilegier, bør tage en aktiv rolle i at forbedre deres forståelse af emnet," siger den australskfødte lektor.

Gentænker konferenceoplevelsen

Felicity Davis er med til at arrangere AU-konferencen "Emerging Concepts in Cell and Developmental Biology". Konferencen, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden og the Company of Biologists, finder sted i september 2022, og retfærdighed, mangfoldighed og inklusion er hjørnesten i både planlægning og program.

"Forskere kan være ude af stand til fysisk at deltage i konferencer af en række årsager - fx økonomiske, geografiske og personlige forhold. Vi gør vores bedste for at forsøge at fjerne nogle af forhindringerne ved at lave et hybridmøde, vi yder rejsestøtte, vi planlægger ikke arrangementer i weekenden, og der er faciliteter, som har til formål at støtte for eksempel ammende mødre. Alt dette er bygget op om en mangfoldig række af talere og en platform for bæredygtige konferencer,” siger Felicity Davis.

Hun har været fristet til at opdele konferenceprogrammet i henholdsvis videnskab og forskningskultur. Men hun har indset, at diskussioner inden for de to emner hører sammen. De påvirker hinanden, og de går hånd i hånd.

”Det peger tilbage på konceptet om at omdefinere vores definition af fortræffelighed og de ting, vi værdsætter. At være en fremragende forsker eller at være førende inden for sit felt er mere end at publicere i det bedste tidsskrift. Det skal vi tale mere om,” siger hun.

Den del af programmet, hun er mest stolt af, finder sted på konferencens sidste dag. Her laver mangfoldighedskonsulenter fra The Living Institute en tre-timers session, der handler om, hvordan man skaber meningsfuld forandring i akademiske systemer.

"Vi sigter efter at have en samtale om, hvordan vi hver især kan skabe forandringer i vores laboratorier, afdelinger og institutter, så folk ikke går derfra og føler sig magtesløse," forklarer Felicity Davis. Brugen af ​​mangfoldighedskonsulenter er noget, hun gerne ville have universiteter til at gøre oftere.

”I stedet for at prikke de samme kvinder på skuldrene og bede dem igen og igen om at dele deres erfaringer, burde vi hente eksterne konsulenter ind. Vi bør spørge folk, der har forsket i emnet, hvordan vi bedst kan skabe forandring i stedet for at lade kvinder og andre underrepræsenterede grupper forklare os, hvordan de formår at overleve i et uretfærdigt system."

Code of Conduct-dokument

En anden indstiller af Felicity Davis til diversitetsprisen fremhæver, at alle medlemmer af lektorens laboratorium er blevet bedt om at læse et "Lab Ethos" eller "Code of Conduct"-dokument for at sikre et sikkert, respektfuldt og inkluderende miljø for den enkelte. Det er otte sider, der omhandler alt fra psykiske problemer og hvordan man behandler dyr i laboratoriet til gruppelederens ”åben dør”-politik og forventninger, når det kommer til arbejdstid og forfatterskab.

”Mange konflikter på arbejdspladsen opstår som følge af forkerte eller uklare forventninger. Vores dokument fortæller fx nye medlemmer af laboratoriet, at selvom jeg sender en e-mail uden for normal arbejdstid, behøver man ikke straks at læse den eller svare. Det kan virke indlysende for nogle mennesker, men det handler om at være gennemsigtig og åben,” siger Felicity Davis, der er Novo Nordisk Young Investigator.

Dokumentet er skabt til hendes forskningsmiljø, men det er tilgængeligt på anmodning, hvis nogen uden for laboratoriet ønsker at læse det eller lave noget lignende.

Med Biomedicins Diversity Award følger 10.000 kr., og Felicity Davis har planer om at bruge dem på sociale eller kreative aktiviteter med sit voksende laboratorium, der har medlemmer i både Aarhus og Australien.

* Felicity Davis bruger det engelske ord equity

Ligestilling (equality) betyder, at hvert individ eller gruppe får de samme ressourcer eller muligheder. Ved at bruge ordet equity, anerkender man, at forskellige personer møder forskellige barrierer og omstændigheder, og at der kan være behov for at tildele forskellige ressourcer og muligheder for at nå et lige resultat.

Eksempler fra nomineringen:

 • “Serving on the Aarhus University Health Gender Equality Committee, she is a leading member of the organizing committee for an upcoming conference at Aarhus University: “Emerging Concepts in Cell and Developmental Biology”. This conference centres inclusion and diversity through providing accommodations to permit all interested scientists, including those with accessibility challenges, or new parents, to participate fully.”
   
 • “We have all been asked to read a “Code of Conduct”, to ensure a safe, respectful, inclusive and mutually supportive learning and working environment for each individual.”
   
 • “To promote gender equality in science, Felicity has introduced additional chemical safety for women who are or are considering becoming pregnant. In Felicity’s laboratory, we work towards visualizing and risk assessing chemicals or working methods that could potentially harm born or unborn children. Thus, as a woman, it is possible to work safely and enlightened without having to tell the entire laboratory about a potential pregnancy.”

The Biomedicine Diversity Award:

Blev lanceret i 2019, og er blevet uddelt to gange før – til Christian Kanstrup Holm og Helle Hasager Damkier.

Prisen uddeles ifølge fundatsen til en medarbejder som fx:

 • Fordeler ansvar på tværs af køn og alder.
 • Tillader fleksibel arbejdstid for forældre og har et positivt tankesæt om forældreorlov for begge køn.
 • Støtter initiativer, der sikrer studerendes og kollegers trivsel.
 • Rekrutterer via generelt inkluderende annoncer og opslag – det kan fx være til posterdage, hvor man prøver at rekruttere nye studerende og måske kan glemme at være inkluderende i ordvalget.
 • Har mod til at udtrykke inkluderende holdninger offentligt.

Bedømmelseskomité:

Læs mere: https://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/diversity-award