Se video: Nu får de medicinstuderende sved på panden

Medicinuddannelsen i Aarhus bliver løftet af længe ventet udstyr, som giver en praktisk forståelse af, hvad der sker i kroppen, når den arbejder.

Faktaboks

Innocor® kan måle iltoptagelse, hjertevolumen (hvor meget blod hjertet pumper pr. minut), slagvolumen (hvor meget blod hjertet pumper pr. slag), puls, ventilation og iltoptagelse.

Forsøgspersonen indånder en iltberiget blanding, som leveres af en integreret gasflaske i et lukket genåndingssystem.

Blandingen indeholder små mængder af to fysiologisk inerte gasser: Lattergas (N2O), som er blodopløseligt, og den uopløselige sporstofgas Svovlhexafluorid (SF6).

Innocor® CO måler koncentrationskurven for den blodopløselige gas og beregner udvaskningshastigheden, som er proportional til hjertevolumenet.

Den bloduopløselige gas måles til bestemme lungevolumen og tage højde for andre faktorer, der påvirker fordelingen af den blodopløselige gas.

Systemet anvender Inert Gas Rebreathing, der bygger på den tyske forsker Adolf Ficks princip om, at flowet af blod gennem et organ er lig med dets optag eller frisættelse af en substans (eksempelvis ilt) divideret med forskellen i koncentration mellem arterielt og venøst blod for substansen.

I modsætning til andre ikke-invasive teknikker, kan Innocor anvendes på samme måde hos patienter i hvile og under træning.

I et lokale på Institut for Biomedicin står to ergometercykler foran en væg med store fladskærme. Hver cykel er udstyret med en blå sæk, der blandt andet indeholder ilt og 0,5 pct. lattergas. 

En studerende og en kursusleder har meldt sig som testpersoner af det nye udstyr, og de træder koncentreret i pedalerne. De store skærme viser, at begge testpersoner har nået en hjertefrekvens mellem 160 og 180 slag pr. minut. Vejrtrækningen er tung, pulsårer træder frem i tindingerne og ansigtskuløren bliver stadigt mere rød bag de tætsiddende masker.

”De studerende skal ikke kun læse om hjertets volumen og slagvolumen i en bog. Det er vigtigt, at de som fremtidens læger får en god forståelse af de grundmekanismer, der går i gang, når kroppen regulerer sig selv i en arbejdssituation,” siger lektor Frank de Paoli. Han står bag indkøbet af udstyret, der har kostet lidt over en million kroner.

Systemet hedder Innocor og kan blandt andet måle iltoptagelse, hjertes minutvolumen, ventilationsdybde og en masse andre parametre, der ændrer sig, når kroppen går fra hvile til arbejde. Det transportable udstyr er nemt at flytte og sætte op, når de studerende skal bruge det.

”Det er noget, vi har ønsket os i fem år, så vi er utrolig glade over, at vi har fået det og kan tage det i brug på dette semester,” siger Frank de Paoli.

Studerende på andet år af medicinuddannelsen får glæde af udstyret, når de blandt andet lærer om biokemi og fysiologi.

Indånder lattergas og svovlhexafluorid 

”Innocor en god måde til at måle cardiac output (hjertevolumen, red.) uden at stikke i folk,” fortæller Knud Pedersen. Han er produktspecialist hos Cosmed Nordic og lister rundt i lokalet, hvor han tilpasser slanger, masker og computerprogram.

Blandingen, som testpersonerne indånder gennem maskerne, der sidder stramt om mund og næse, indeholder små mængder af to gasser – lattergas (N2O), som er blodopløseligt, og den uopløselige sporstofgas Svovlhexafluorid (SF6).

En sensor måler, hvor meget af den blodopløselige lattergas testpersonen ånder ud, og systemet beregner udvasknings-hastigheden, som er proportional til hjertevolumenet. Skærmen viser altså, hvor meget blod, hjertet er i stand til at pumpe ud i løbet af et minut. Når man kan måle hjertevolumenet, har man blandt andet et redskab til at afklare, om det er ventilationen eller hjertet, den er gal med hos en patient.

Den ene testperson træder af cyklen. Det er Christian Vægter, som er lektor og kursusleder på Institut for Biomedicin.

”Man kan da sige, at vi knokler for de studerende,” smiler han med hår, der er fugtigt efter anstrengelsen.

Han og Frank de Paoli er enige om, at det nye udstyr løfter medicinuddannelsen.

”De studerende skal igennem en masse teori på det her område. Nu kan de lære i praksis på en helt ny måde, der giver en mere komplet forståelse af det stof, man skal kunne som læge,” siger Christian Vægter.

Frank de Paoli nikker:

”Befolkningen i Danmark bliver ældre og ældre, og det er enormt vigtigt, at de studerende forstår, hvordan træning påvirker kroppen - i forhold til motion som både forebyggelse og medicin.”