Online workshop om undervisningsportfolio for alle undervisere på AU

CED understøtter den organisatoriske implementering af undervisningsportfolien, som skal bruges ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Derfor kan alle undervisere på AU onsdag den 25. oktober kl. 14:30-15:30 deltage i en online workshop med fokus på udvikling af deres undervisningsportfolio.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 25. oktober 2023,  kl. 14:30 - 15:30

Sted

Online via Zoom

Arrangør

Centre for Educational Development (CED)