Nyt udvalg skal fremme ligestilling mellem køn

Ligestilling i forskningsmiljøerne er et erklæret mål i AU’s strategi, men resultaterne lader vente på sig. Derfor nedsætter Health nu et ligestillingsudvalg, som skal fremme ligestillingen mellem køn på tværs af fakultetet.

Kvinderne sidder billedligt talt i saksen, når det handler om ligestilling i forskningsmiljøerne. På Health halter det bl.a. med kønsbalancen i de videnskabelige karrierestillinger. Nu skal et ligestillingsudvalg bidrage til at ændre dette.

Andelen af kvinder i lektor- og professorstillinger på Health er omvendt proportional med andelen af kvindelige studerende, ph.d.-studerende og postdocs. Og på trods af flere års skærpet opmærksomhed på ligestilling stagnerer andelen af kvindelige adjunkter og lektorer på fakultetet. 

Det kalder på aktiv handling, mener fakultetsledelsen. Derfor bliver der nu nedsat et ligestillingsudvalg, så Health – ikke kun i ord, men også i handling – kan bidrage med synlige resultater til den fælles ambition på tværs af AU om mere ligestilling i forskningsmiljøerne. 

“Vi ønsker at intensivere indsatsen for ligestilling. Hidtil har fakultetsledelsen fungeret som ligestillingsudvalg, men vi skal have et udvalg, der mere proaktivt arbejder med ligestilling på Health,” siger dekan Anne-Mette Hvas. 

Lige muligheder uanset køn 

Ligestillingsudvalget skal udveksle ideer, best practice og igangsætte initiativer til fremme af ligestillingen på fakultetet. Målet er et fakultet med kønsbalance og lige karrieremuligheder – ikke kun for det videnskabelige personale men også for ledere, studerende og det teknisk-administrative personale (TAP). 

“Det er en langsigtet strategi, hvor vi skal arbejde med kultur- og organisationsudvikling, så alle medarbejdere og studerende får lige muligheder og rettigheder uanset køn,” siger Anne-Mette Hvas. 

Healths ligestillingsudvalg kommer til at bestå af 12 medlemmer og bliver bredt sammensat med udvalgte repræsentanter fra institutterne, en TAP-repræsentant og en studenterrepræsentant. Desuden er de to Health-medlemmer af AU’s diversitets- og ligestillingsudvalg (pt. institutleder Siri Beier Jensen og professor Ebbe Bødtkjer) medlemmer af udvalget. Endelig er dekanen født medlem og forperson. 

Først ligestilling, så diversitet 

I første omgang er det kønsbalance, der er udvalgets fokus. 

“Vi vil gerne starte med et klart fokus på ligestilling. Det er også her, vi har det mest påtrængende problem. Men vi har på fakultetet også en ambition om senere at behandle diversitet mere bredt,” siger Anne-Mette Hvas. 

Ligestillingsudvalget vil referere til fakultetsledelsen og suppleres af et rådgivningspanel, der skal bidrage med inspiration og erfaringer fra andre dele af samfundet og fra andre fagdiscipliner.  

Det ventes, at medlemmer til Health ligestillingsudvalg udpeges i løbet af marts og april. 

Flere oplysninger 

Dekan Anne-Mette Hvas
dean.health@au.dk
Tlf. 87 15 20 07