Netværket skal ikke være en hyggeklub for gamle mænd

Det kardiovaskulære netværk på Health tæller i øjeblikket godt 200 medlemmer. Langt de fleste af dem er (mandlige) seniorforskere, så nu går styregruppen på charmeoffensiv i jagten på yngre forskere, meget gerne kvinder, der ’tør’ udfordre vanetænkning og engagere sig i et netværk med store ambitioner.

Det kardiovaskulære netværk ønsker sig flere yngre medlemmer og opfordrer alle med interesse for hjerteforskning til at tjekke netværkets hjemmeside ud eller tage fat i et af de eksisterende medlemmer for at høre mere. Foto: Simon Fischel, AU Health.

46 yngre forskere. Det er, hvad medlemskartoteket i Det kardiovaskulære netværk rummer. Tallet dækker over kandidatstuderende, forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter, og det må gerne stige.  

”Vi vil gerne have endnu flere unge forskere med, fordi de har fingeren på pulsen. Det gælder både i forhold til, hvad der rører sig inden for fagområdet og i forhold til, hvad de studerende på fx kandidatuddannelsen i medicin ønsker af deres fremtidige karriere. Det er supervigtig indsigt for os – ikke mindst når vi skal forsøge at overbevise de unge om at vælge netop vores fagområde,” siger lektor Morten Schmidt fra Institut for Klinisk Medicin, som er næstformand i netværkets styregruppe.

”Netværket skal ikke være en hyggeklub for gamle mænd, men et sted, hvor vi med samarbejde på tværs af discipliner kommer ud over rampen og styrker hjerteforskningen på Aarhus Universitet. I den henseende er de yngre forskeres deltagelse i og bidrag til netværket helt afgørende. Det er de yngre forskere, der skal drive forskningen fremad, og de skal bare komme med fuld power,” uddyber han.

De yngre forskere skal helt ind i netværkets kerne – og ind i styregruppen

Og det er mere end bare tomme ord. Styregruppen har netop besluttet at udvide med endnu et medlem.

”De yngre kræfter skal være en del af styregruppen. De kommer med stor energi og masser af idéer og gåpåmod, og nu har vi besluttet, at der fremover er en fast plads i styregruppen, som er dedikeret til en ph.d.-studerende,” fortæller Morten Schmidt.

Han er udmærket klar over, at det kan kræve en ekstra indsats og en stor portion mod at forsøge at få foden helt inden for i et netværk, der tæller og ledes af dygtige seniorforskere, der for længst har store bevillinger, masser af publikationer og internationale samarbejder på CV’et.

Netop det kender ph.d.-studerende Emil Nielsen Holck, som er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin og medlem af Det kardiovaskulære netværk, alt til.

”Uanset hvad, vil det nok altid være svært at være ung i det her game. Den største udfordring er, at det kan blive et samlested for de seniore forskere, som kender hinanden i forvejen. Måske har de også læst sammen. Vi unge skal først bevise os selv over for kollegerne i netværket og vise vores værd. Dog må jeg sige, at de tager imod os med åbne arme” siger han.

Det mærkede Emil Nielsen Holck især i forbindelse med en sommerskole på Health, som han og flere andre yngre forskere arbejdede med i det små, inden de tog kontakt til klinisk lærestolsprofessor og overlæge Jens Cosedis Nielsen, som er ordførende professor i netværket.

”Vi er meget tæt på at kunne søsætte en ny Summer School i Cardiovascular Imaging på Health allerede nu til sommer. Og det er bl.a. styregruppens fortjeneste. Mit indtryk er, at så snart man udviser initiativ, får man den støtte, man har behov for. Det inspirerer til at tage endnu mere initiativ, for når man er parat til at tage et ansvar, får man også lov. Det er fedt,” siger han.

Det er ikke længere tilstrækkeligt at være en dygtig forsker

Spørger man Emil Nielsen Holck, hvad yngre forskere kan bidrage med i et netværk, er han ikke i tvivl. Men han svarer først efter lidt tøven.

”Uden at provokere alt for meget, tør jeg godt sige, at nogle seniore forskere gør tingene på den samme måde, som de har gjort de sidste 30 år. Det gælder i undervisningen og i forskningen og for den sags skyld også i forhold til rekruttering af nye, unge forskere til fagområdet. Her har vi yngre forskere en lidt anden tilgang og tænker helt naturligt i begreber som fx branding, når vi skal præsentere vores fagområde,” siger Emil Nielsen Holck.

”Det er ikke længere nok bare at være god til at forske, man skal også positionere sig selv og sin forskning de rigtige steder, fx på de sociale medier. Det betyder mere og mere – både i forhold til at tiltrække nye samarbejdspartnere og ekstern finansiering,” siger han.

Alle bør engagere sig i et netværk

Emil Nielsen Holck får både fagligt og personligt en masse ud af at være en del af noget større – et netværk, der rækker ud over hans eget forskningsområde og jobbet som læge på Aarhus Universitetshospitals afdeling for hjertesygdomme.

”Det giver en større sammenhængskraft, eller i hvert fald en mere helhedsorienteret tilgang til den kardiovaskulære forskning. Via netværket får jeg et indblik i, hvad andre laver, og det giver en masse professionelt. Det leder mig til at tænke nyt og tænke i, hvordan vi på tværs af netværket kan bruge hinanden,” fortæller Emil Nielsen Holck.

”Jeg vil opfordre alle med en interesse for forskning til at engagere sig i et netværk. Det behøver ikke at være i et af fakultetets etablerede forskningsnetværk. Det kan også sagtens være i et mindre netværk blandt kollegerne på afdelingen. Det vigtige er, at man får nogle at sparre med og nogle andre perspektiver på både andres og egen forskning.”

Selv er han også engageret i Danish Cardiovascular Academy, og så bruger han og de øvrige yngre forskere Twitter til at netværke og til at følge med i hinandens forskningsrettede aktiviteter.


Mere om Det kardiovaskulære netværk

Læs mere på Det kardiovaskulære netværkets hjemmeside og i artiklerne ”Mød fagfæller, der udvider din horisont” og  ”Det kardiovaskulære netværk på Health er en realitet”

Læs også artiklen ”Opsøg tilfældet i de nye faglige forskningsnetværk”, hvori prodekan for forskning Hans Erik Bøtker opfordrer alle Health-forskere til at deltage aktivt i et eller to af Healths fem netværk.


Healths forskningsnetværk

På Health har vi fem interdisciplinære forskningsnetværk, der samarbejder om forskning og uddannelse inden for følgende fagområder:

Emnerne, som netværkene diskuterer og samarbejder om, er af samfundsmæssig interesse, og netværkene er åbne for eksterne samarbejder med både internationalt førende miljøer og industrien.

De fem netværk afholder løbende faglige arrangementer med fokus på akademisk udvikling, videndeling, gensidig inspiration og netværksdannelse.

Kontakt

Ph.d.-studerende og læge Emil Nielsen Holck
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Hjertesygdomme
Mobil: 31 41 94 72
Mail: eh@clin.au.dk

Lektor, læge og dr.med. Morten Schmidt
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin – Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Hjertesygdomme
Mail: morten.schmidt@clin.au.dk
Mobil: 41 28 99 55