Maiken Meldgaards ph.d. har ‘dobbelt statsborgerskab’

Om få dage rejser ph.d.-studerende Maiken Meldgaard fire måneder til Melbourne. Som en af de få ph.d.-studerende på Health er hun nemlig også indskrevet som ph.d.-studerende på et universitet uden for landets grænser. Det dobbelte ph.d.-statsborgerskab har et stort, men uudnyttet potentiale, mener hun.

Foto: Simon Fischel, AU Health

Taskerne er næsten pakket, og de sidste aftaler er ved at være på plads. De næste fire måneder skal Maiken Meldgaard, der er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed, forske, undervise og netværke blandt de absolut førende forskere inden for hendes forskningsfelt – på Deakin University i Australien. Men det er ikke et helt traditionelt udlandsophold, der venter ’Down Under’, for Maiken Meldgaard er faktisk også indskrevet som ph.d.-studerende på det australske universitet. Derfor deler hun sin ph.d.-tid mellem de to verdensdele og de to arbejdsgivere.

Om Maiken Meldgaard

  • Ph.d.-studerende indskrevet ved både Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed og Deakin University i Melbourne, Australien.
  • Har en professionsbachelor i Sundhed og Ernæring fra Professionshøjskolen Absalon i Slagelse (2018) og en Sundhedsfaglig kandidatgrad fra Health (2020).
  • Forsker i begrebet ’sundhedskompetence’ eller ’health literacy’, der handler om, hvordan man – ud fra personlige kompetencer og ressourcer i omgivelserne – finder, forstår og bruger information til at træffe beslutninger om sundhed.
  • Ved hjælp af både kvantitative og kvalitative data omhandler hendes ph.d.-projekt blandt andet gravides sundhedskompetenceniveau.
  • På Aarhus Universitet er professor Helle Terkildsen Maindal hovedvejleder, og lektor Rikke Damkjær Maimburg fra Aarhus Universitetshospital er medvejleder. Vejlederne på Deakin University i Melbourne er professor Anna Peeters og professor Bodil Rasmussen.
  • Er 28 år og bor i hus i Silkeborg sammen med sin forlovede.

”I min optik får jeg det bedste fra begge verdener. Jeg har kompetente vejledere på Folkesundhed, som allerede arbejder tæt sammen med Deakin University, der er førende inden for begrebet ’health literacy’, som jeg forsker i. De australske forskere har blandet andet udviklet nogle af de måleredskaber, som jeg bruger til at vurdere deltagernes sundhedskompetenceniveau i mit kohortestudie. Det er et kæmpe privilegium for mig, og det øger kvaliteten af min afhandling, at jeg kan arbejde så tæt sammen med foregangsmændene,” fortæller Maiken Meldgaard.

Investerer langsigtet

Cotutelle-aftale, joint degree, fælles ph.d. Kært, men relativt ukendt, barn har mange navne. I praksis betyder ordningen blandet andet, at Maiken Meldgaard har to adskilte kontrakter, at hun har to sæt vejledere, skal undervise begge steder og have midtvejsevaluering to gange. Men efter tre års forskeruddannelse og én afhandling får Maiken Meldgaard så også papir på en ph.d.-grad fra både Aarhus Universitet og Deakin University. Og det ser hun klare karrieremæssige fordele i.

”Den fælles ph.d. gavner min forskning nu og her, men jeg ser det også som en langsigtet investering. Jeg vil gerne fortsætte min karriere på universitetet, og vil man det, skal man arbejde internationalt. Mit tætte samarbejde med Deakin betyder, at jeg allerede som ung forsker får skabt et stærkt netværk ude i verden, og jeg tror, at det giver mere plads og spillerum til at kunne forfølge en akademisk karriere,” forklarer Maiken Meldgaard og tilføjer:

”Jeg håber, jeg får skabt noget i Australien, som jeg kan bygge videre på – fx at jeg allerede nu kan indgå nogle aftaler, der kan danne grobund for en postdoc-stilling.”

Leder af Ph.d.-skolen, Helene Nørrelund, der også er en del af fakultetets ledelse, er enig i, at et degree-samarbejde kan være en god idé, da det også understøtter fakultetets strategi om internationalisering. ”Det er en formaliseret måde at arbejde med internationalisering på. For –de fleste forskergrupper og for fakultetet som sådan giver det god mening at arbejde tæt sammen med fagfæller på tværs af verden. Faste rammer og aftaler kan gøre internationalt samarbejde mere -forpligtende, så hvorfor ikke også praktisere det på ph.d.-området?,” spørger hun.

Supervision i verdensklasse fra start til slut

Det er især de tætte relationer og det store internationale netværk, Maiken Meldgaard har store forventninger til. Et netværk og et samarbejde hun mener, det er nemmere gensidigt at forpligte sig til og investere i, når man formelt har samme arbejdsplads, og den ene part ikke kun er på besøg. Det er også årsagen til, at hun ikke bare ’nøjes’ med et mere traditionelt udlandsophold.

”De australske vejledere tager automatisk større ejerskab for projektet, når man som jeg er indskrevet dernede. De har jo været med fra scratch, de er inde i sagerne, og de følger også mig og min ph.d. helt til dørs. Det bliver guld værd at sidde fysisk sammen med dem og at kunne trække på de gode relationer, når jeg igen er tilbage i Danmark,” siger Maiken Meldgaard, der er i gang med det første år af sit ph.d.-forløb.

Mens Maiken Meldgaard er i Melbourne, skal hun blandt andet bruge tiden på at undervise, præsentere resultater på konferencer, i gang med dataoprensning af et stort datasæt og lave et kvalitativt studie. Hun får med egne ord travlt.

Gevinsterne er (nok) større end benspændene

Siden 2013, hvor den fælles ph.d.-ordning blev mulig på Health, har fakultetet indgået aftale om fælles ph.d. med 19 studerende, de fleste med hjemuniversitet i udlandet. Det er altså kun få af Healths ph.d.-studerende, der har valgt at benytte sig af tilbuddet. Maiken Meldgaard overvejer, om det relativt lille antal kan skyldes, at fakultetets ph.d.-studerende ikke ved, at ordningen eksisterer. Eller at en dobbelt indskrivning umiddelbart kan virke som en stor mundfuld i begyndelsen af et ph.d.-studie.

Helene Nørrelund fortæller, at en joint degree heller ikke er en rutineopgave for ph.d.-administrationen. Rammeaftalerne for samarbejdet er omfattende. Det udenlandske universitet skal understøtte AU’s strategier og samtidig leve op til universitetets ph.d.-krav og -vilkår.

”Der skal være et fagligt match, hvilket betyder, at der skal være en vejleder og en ph.d.-studerende på AU, som ser en fordel i at få etableret et tættere samarbejde med en gruppe i udlandet. Også meget gerne med henblik på udveksling af flere ph.d.-studerende. Det er også en stor administrativ opgave at forene regelsæt og praksis på tværs af universiteter og landegrænser, og det tager tid at få en aftale på plads, så vi skal have en formodning om, at det er indsatsen værd,” siger Helene Nørrelund, men understreger: ”Vi vil rigtig gerne høre fra vejledere og ph.d.-studerende, der går med tanker om en dobbelt-degree- samarbejde. Så undersøger vi, om og hvordan det kan lade sig gøre.”

Maiken Meldgaard mener bestemt, det er indsatsen værd. Hun er den første ph.d.-studerende fra Health, der indgår en aftale med Deakin University i Melbourne, og hun kan godt nikke genkendende til, at en ’joint degree’ kræver lidt ekstra, og at det er ’learning by doing’. Fx har hun skullet tage en ny engelskeksamen, da de australske universiteter kræver, at en sådan højst er fem år gammel. Hun har søgt flere fonde for at få midler til at kunne bo i lejlighed frem for på kollegieværelse, og så har de forskudte døgnrytmer på den nordlige og sydlige halvkugle udfordret bl.a. mailkorrespondance og online møder.

Men Maiken Meldgaard oplever det som banale praktikaliteter, og hun fortæller, at de gevinster, hun allerede oplever, at en fælles ph.d. giver, langt opvejer det dobbeltarbejde, der opstår undervejs. Ifølge Maiken Meldgaard kræver en fælles ph.d. først og fremmest planlægning og god tid.

Gør det, men planlæg i god tid

”Som ph.d.-studerende har man travlt, og tre år er faktisk ikke lang tid til at nå både kurser, undervisning, dataindsamling og -bearbejdning. Jeg opdagede først muligheden for en fælles ph.d., da jeg var startet som ph.d.-studerende, og så blev tiden endnu mere knap,” siger Maiken Meldgaard, der blev introduceret til forløbet og Melbourne af sin hovedvejleder.

Maiken Meldgaard fortæller, at hun under sin stilling som videnskabelig assistent på Institut for Folkesundhed kunne begynde planlægningen af sit eget ph.d.-projekt tidligt. Det var en klar fordel, da cotutelle-aftalen kom ind i billedet som en mulighed. Derfor har hun også en klar opfordring til nuværende eller kommende ph.d.-studerende, som overvejer en dobbelt-ph.d.:

”Hvis man kan se det for sig og har lyst til det, så skal man starte så tidligt som muligt – undersøge mulighederne og tale med sin hovedvejleder. Tingene tager tid, men det er indtil videre det hele værd,” siger Maiken Meldgaard og tilføjer:

”Jeg kan allerede nu anbefale en fælles ph.d., og jeg glæder mig helt vildt til at komme af sted – jeg skal bare lige have pakket færdig.”

Vil du vide mere?

Kontakt

Ph.d.-studerende Maiken Meldgaard
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mail: mme@ph.au.dk