Health får tre nye postdocs med støtte fra Lundbeckfonden

Tre yngre forskere – to fra Institut for Klinisk Medicin og én fra Institut for Biomedicin – får nu mulighed for at dykke længere ned i deres forskning om Alzheimers, Parkinsons og HIV. De får nemlig hver en postdoc-bevilling fra Lundbeckfonden på omkring 2,5 mio. kr.

Jacob Horsager, Kristian Juul-Madsen og Jesper Damsgaard Gunst Foto: Simon Fischel, AU Health og privat

Lundbeckfonden har netop uddelt deres 2022 LF Postdoc-bevillinger. Tre af fakultetets unge forskere er kommet gennem nåleøjet og kan nu specialisere sig yderligere inden for hver deres forskningsfelt.

Lundbeckfonden vægter i forbindelse med uddelingen et internationalt perspektiv. Det betyder, at udenlandske forskere kan søge midler til at forske ved et dansk universitet, hospital eller specialinstitution, og at danske forskere kan søge om en postdoc-bevilling, hvor dele af projektet gennemføres ved en udenlandsk akademisk institution. Det gælder også én af vores forskere.

Jesper Damsgaard Gunst, videnskabelig assistent og læge, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital – Infektionssygdomme, får 2.496.498 kr.:

Jesper Damsgaard Gunsts projekt handler om behandling af HIV-infektioner. Man kan i dag behandle og holde HIV, der er årsag til AIDS, under kontrol med såkaldt antiretroviral behandling. På den måde kan man hæmme HIV og forhindre udvikling af AIDS. Men der findes i dag ingen behandling, der kan fjerne HIV helt fra kroppen. Jesper Gunst vil behandle patienter med neutraliserende antistoffer mod HIV på et tidligt infektionstidspunkt for derved at kunne holde infektionen nede over længere tid.

Jacob Horsager, ph.d.-studerende og læge, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital – Nuklearmedicin og PET, får 2.500.000 kr.:

Jacob Horsager leder efter en mere præcis forståelse af forskellige undertyper af Parkinsons sygdom. Parkinsons giver forstyrrelser i bevægeapparatet, bl.a. i form af rystelser og gangforstyrrelser, men den neurodegenerative sygdom kan også give en række ikke-bevægelsesrelaterede symptomer som fx forstoppelse, tab af lugtesans, søvnforstyrrelser og demens. Ved hjælp af bl.a. hjernescanninger af nerveskader hos Parkinsons-patienter skal Jacob Horsager forsøge at udvide vores forståelse af specifikke neurobiologiske forhold ved disse undertyper af Parkinsons.

Kristian Juul-Madsen, postdoc, Institut for Biomedicin, får 2.530.895 kr.:

Kristian Juul-Madsens skal i sit postdoc-projekt studere, hvilken rolle en række såkaldte risikogener spiller i forbindelse med Alzheimers sygdom. En del af projektet bliver udført ved Max Delbrüch Centrum Für Molekulare Medizin i Berlin, Tyskland.

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Lundbeckfonden.