Genterapi skal redde synet

Én ud af 2.000 mennesker på verdensplan lider af en arvelig nethindesygdom, som forringer synet og i værste fald forårsager blindhed. Ph.d.-studerende Silja Hansen fra Aarhus Universitet får en bevilling på godt 3 millioner kroner fra VELUX FONDEN til at undersøge, hvordan genterapi kan bremse sygdommen.

Silja Hansen skal i løbet af postdoc-projektet på AU gennemføre sin uddannelse som øjenlæge på Afdeling for Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital. Foto: Thomas Willkowei

En medfødt genfejl er årsagen til arvelige nethindesygdomme, som forårsager fremskridende synstab og blindhed. Ph.d.-studerende Silja Hansen fra Institut for Biomedicin forsker i et nyt gen-editeringsværktøj kaldet Prime Editing i forbindelse med sit postdoc-projekt, som VELUX FONDEN støtter med 3.090.150 kr.

Med Prime Editing kan forskerne korrigere de sygdomsfremkaldende mutationer direkte i patientens DNA og dermed bremse udvikling af sygdommen. Silja Hansen afprøver metoden på en nethindemodel, som hun vil skabe på baggrund af patientceller, og hun håber, at forskningsprojektet baner vej for implementering af genterapi som ny behandlingsform. Lykkes det, vil patienter med en arvelig nethindesygdom kunne tilbydes synsbevarende behandling i fremtiden.

Silja Hansen gennemfører en del af sin forskning ved Oxford University. På Institut for Biomedicin vil Silja Hansen være tilknyttet Professor Thomas Corydons forskningsgruppe.

Kontakt
Ph.d.-studerende  Silja Hansen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Øjensygdomme
Mobil: +45 4248 2204
Mail: silja.hansen@biomed.au.dk