Health deler viden om drab, corona og klima ved Folkemødet

Når det politiske Danmark tager til Bornholm i juni, er Health med. Fire forskere holder oplæg på Folkemødet om meget forskellige emner.

AU's forskningsskib AURORA til folkemødet på Bornholm. Foto: Søren Kjeldgaard

Folkemødet 2022

Foregår 16.-19. juni i Allinge på Bornholm. Det er åbent for alle, og man skal ikke købe billet for at deltage. Læs mere på folkemoedet.dk/

Fra dekanatet på Health deltager: 
Anne-Mette Hvas,
Lise Wogensen Bach,
Hans Erik Bøtker,
Lasse Munk Madsen
Nete Ramlau-Hansen

Fra Administrationscenteret:
Charlotte Skov Kristensen.

Følgende forskere fra Health indgår i AU's program: 
Asser Hedegård Thomsen (Institut for Retsmedicin),
Christian Wejse (Institut for Klinisk medicin),
Torben Sigsgaard (Institut for Folkesundhed) og
Peter Vuust (Institut for Klinisk Medicin).

Folkemødet finder sted hvert år i uge 24. Her rejser et politisk interesseret publikum til Bornholm for at møde hundredevis af organisationer, foreninger, partier og virksomheder.

Health deltager på Folkemødet 2022 med tre oplæg - klik på titlen for at læse mere:

16. juni 2022 14:45 - 15:30: Hvad vi lærte af coronapandemien i forhold til klimaet? (Lektor Christian Wejse og professor Torben Sigsgaard).

17. juni 2022 14:30 - 15:30: Drab i Danmark (Retsmediciner Asser Hedegård Thomsen)

17. juni 2022 19:30 - 21:00: Music in the Brain – oplæg og jam (Professor Peter Vuust)

En demokratisk samtale

Men hvorfor deltager Health i det årligt tilbagevendende arrangement, hvor almindelige borgere blandt andet møder beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner?

"Folkemødets ambition er at styrke det danske demokrati ved at mindske afstanden og øge tilliden mellem borgere og beslutningstagere. Vi vil gerne være en brik i det puslespil," siger dekan Anne-Mette Hvas.

"Derudover har vi fremragede forskning, som vi gerne vil hjælpe endnu højere op på den politiske dagsorden. Vores oplæg på Folkemødet er en chance for at oplyse bredt og nuancere holdninger," siger hun.

Et af oplæggene fra Health handler om Drab i Danmark. Her fortæller retsmediciner Asser Hedegård Thomsen fra Institut for Retsmedicin, hvordan bandedrab kun fylder få procent sammenlignet med drab som begås i familien, hvor hovedparten af ofrene er kvinder. Han har gennemgået samtlige danske drabssager hen over 25 år, i alt 1.417 drab, og han dokumenterer blandt andet i sin forskning, at 300 ud af 537 kvinder blev dræbt af en partner.

Asser Hedegård Thomsen holder oplægget sammen med journalist Line Vaaben fra Politiken, og sammen sætter de blandt andet fokus på, hvad der går forud for et drab, hvad den mest brugte drabsmetode er, og hvad vi skal bruge statistikken til? 

Netværk og indflydelse

Ifølge Folkemødets hjemmeside oplever 76% af Folkemødets arrangører, at de får udbygget deres samarbejdsrelationer, og næsten halvdelen får indflydelse på lovgivning/regulering af deres fagområde.

82% af de personer, der deltager i privat regi, oplever, at de får ny og brugbar viden om politiske spørgsmål, og mere end halvdelen vender hjem med lyst til at blive mere politisk aktiv.