Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Organisation

Organisation

Til rådgivning for ledelsen er der nedsat følgende udvalg:

Ledergruppen

Institutforum

Institutforum består af institutlederen, 6 VIP-repræsentanter, 6 TAP-repræsentanter, 1 ph.d.-repræsentant(ubesat) samt 1 stud.-repræsentant. Alle repræsentanter er valgte medlemmer.

Institutforum mødes fire gange årligt og drøfter aktuelle spørgsmål i relation til instituttet. Alle instituttets forhold kan som udgangspunkt drøftes på møderne. Der udarbejdes referat, som godkendes på efterfølgende møde. Referatet lægges på instituttets hjemmeside.

Forretningsorden

Medlemmer af Institutforum 2018

Institutleder
Thomas G. Jensen

TAP-presentanter
Anette Thomsen, Anne Flensborg, Annette Gudmann Hansen, Dorte Hermansen, Inger Merete Paulsen, Jørgen Andresen

VIP-repræsentanter
Marina Ramero-Ramos (næstformand), Lone Sunde, Steen Vang Petersen og Jeppe Prætorius, Martin Roelsgaard Jakobsen, Janne Lebeck

Ph.d.-repræsentant
Alice Knudsen 

Stud.repræsentant
Caroline Winther Boye   

Møder og dagsordener 2018

Forskningsudvalget

Institutleder Thomas G. Jensen har nedsat et udvalg af forskere til at rådgive sig om forskningsrelaterede emner. Der er aktuelt 16 medlemmer af udvalget, som mødes ad hoc.

Medlemmer

 • Anders Børglum
 • Anders Nykjær
 • Birgitte Mønster Christensen
 • Christian Aalkjær
 • Helle Prætorius
 • Jens Peter Andersen
 • Morten Schallburg Nielsen
 • Poul Henning Jensen
 • Robert A. Fenton
 • Steffen Thiel
 • Søren Kragh Moestrup
 • Søren Riis Paludan
 • Thomas G. Jensen
 • Thomas Juhl Corydon
 • Ulf Simonsen

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget er sammensat af instituttets vice-institutledere med ansvar for undervisning (formand) og teamlederne for de 7 undervisningsteams.

Medlemmer

 • Helle Prætorius (formand)
 • Jesper Skovhus Thomsen
 • Christian Bjerggaard Vægter
 • Mogens Andreasen
 • Morten Skovgaard Jensen
 • Per Höllsberg
 • Jacob Giehm Mikkelsen
 • Ulf Simonsen

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget består af følgende valgte medlemmer:

Ledelsesrepræsentanter
Thomas G. Jensen, Morten Schallburg Nielsen, Thomas Juhl Corydon, Per Höllsberg, Birgitte Mønster Christensen.  

Medarbejderrepræsentanter
Bertha Mortensen (næstformand), Bettina Grumsen, Inger Merete Paulsen, Claus Bülow Knudsen, Anne Flensborg, Esben Boel, Dorte Hermansen, Rasmus Olesen, Steffen Junker, Helle Damkier.

Der afholdes ca. 4 årlige møder.

Møder & dagsordener forår 2018

11189 / i30