Tove Christensen

Den primære motivation for min kandidatur til Institutforum her på Biomedicin er muligheden for at bidrage til  at forbedre den videnskabelige og sociale identitet og sammenhængskraft på vores store og mangfoldige institut. For mig omfatter begrebet ”videnskabelig” især den frontlinje-forskning vi udfører i vores laboratorier OG den vejledning og undervisning vi giver de studerende. Forretningsordenen for Biomedicins Institutforum fremhæver de samme elementer som den nuværende inkarnation af AUs hjemmeside og inviterer til VIP medinddragelse i forskning, talentpleje, vidensudveksling og uddannelse. Min personlige fortolkning af ”vidensudveksling” omfatter også intern kommunikation(!).  Jeg har mange års erfaring med AU og mit mål er at bidrage til konstruktiv udvikling af alle fire elementer.