Retningslinjer for afsendelse af post og pakker til ind- og udland

Almindeligt brev eller quickbrev?

Fra 1. januar 2016 sendes alle udgående breve som udgangspunkt som B-post. Det betyder, at dit brev er fremme senest 4 dage efter afsendelse.

Er det nødvendigt, at dit brev er fremme dagen efter afsendelse, skal du sende det som Quick-post, og du skal skrive "Q" øverst midt på kuverten.

Biomedicin Syd
Post- og vareindleveringen er placeret i bygning 1233.

Indgående post
Brevpost omdeles ca. kl. 10:00 og lægges i dueslagene ved sekretariatet på 2. sal.
Pakkepost omdeles indtil videre af Mogens/Arne.

Udgående post og pakker
På 2. etage ved sekretariatet og ved vareudleveringen på 1. etage findes en postbakke til udgående post, hvor du kan aflevere din brevpost til forsendelse. Postbakkerne tømmes én gang dagligt omkring kl. 09:15.

Ordinære postpakker skal stilles i vareindleveringen senest kl. 09:40.
Kurérpost: På 2. sal ved sekretariatet findes en mappe med information vedr. kurerpost. Kurérpost lægges i vareindleveringen efter aftale med ekspeditøren. Husk kontaktoplysninger.

Biomedicin Øst 
Post- og vareindleveringen er placeret i bygning 1245, 1. etage.
Husk at medbringe dit adgangskort, da glasdøren til mellemgangen altid er låst.

 • Indgående post
  Brevpost omdeles af piccolinen på etagerne lige før frokost (som hovedregel).
  Pakkepost omdeles af Ole Frandsen.
 • Udgående post og pakker
  På alle etager er der postbakker ved dueslagene, hvor du kan aflevere din brevpost til forsendelse. Postbakkerne tømmes én gang dagligt omkring kl. 10:00.
  Post og postpakker afhentes kun én gang dagligt fra bygningen kl. ca. 10:45.
  Ordinære postpakker og kurérpost skal stilles i stativet mærket ”Varer ud” i vareindleveringen.
  Kurerpost: laminerede ark med kurerfirmaernes navne findes i stativet og bedes påsat forsendelserne. Er man i tvivl om håndtering af kurérpost, bedes man kontakte Ole Frandsen, lokalnr. 67606

Adresse
Hovedindgangen ligger på adressen: Wilhelm Meyers Allé 4, 8000 Aarhus C.
Vareindlevering sker på adressen: Bartholins Allé 6, 8000 Aarhus C.

Biomedicin Vest
Vareindleveringen er placeret i bygn. 1171, 1. etage og i bygn. 1163, 0. etage (SUN-Trykkeriet).

 • Indgående post
  Modtages dagligt ca. kl. 10.00 og omdeles i dueslagene af sekretærerne.
  Pakker afhenter man selv i vareindleveringen.
 • Udgående post og pakker
  Der er postbakker ved dueslagene i bygn. 1160 og 1170, hvor du kan aflevere din brevpost til forsendelse.
  Postbakkerne tømmes én gang dagligt omkring kl. 10.00
  Sekretærerne hjælper gerne med afsendelse af pakker.

Adresse
Bygning 1160 - 1163: Ole Worms Allé 4, 8000 Aarhus C.
Bygning 1170 – 1172: Ole Worms Allé 3, 8000 Aarhus C
Bygning 1180 – 1185: Ole Worms Allé 6, 8000 Aarhus C

5335 / i30