Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Personaleforhold Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Uddannelsesstøtte

Ansatte ved Institut for Biomedicin og tilknyttede centre mv. kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efteruddannelse efter gældende retningslinjer.
Frister for ansøgning om institutstøtte til TAP-kurser
1. juni
1. august
1. oktober
1. december
1. februar
1. april

Kompetencemidler

Alle medarbejdere kan søge Kompetencefonden om støtte til efteruddannelse.
AU HR står for at administrere kompetencemidlerne, således at midlerne bliver brugt til udvikling af AU's medarbejdere i forhold til AU's strategi om kompetenceudvikling og de løbende behov, der er for efter- og videreuddannelse.
Nogle af midlerne er afsat til individuelle udviklingsplaner, hvor medarbejdere har mulighed for at ansøge om dækning af udgifter hertil.
Læs om øvrige kompetencemidler og ansøgningsfrister.

3590 / i30