Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Personaleforhold Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Uddannelsesstøtte

Ansatte ved Institut for Biomedicin og tilknyttede centre mv. kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efteruddannelse efter gældende retningslinjer.
Frister for ansøgning om institutstøtte til TAP-kurser
1. juni
1. august
1. oktober
1. december
1. februar
1. april

Midler til støtte af kompetenceudvikling på AU

Som følge af OK18 er det blevet besluttet at nedlægge ’Kompetencefonden’ og ’Fonden for Statens arbejdspladser (FUSA)’ og erstatte dem med ’Den Statslige Kompetencefond’. Det betyder at der fremadrettet ikke kan søges om kompetencefondsmidler for 2018 og fremadrettet.

Overenskomstparterne udarbejder inden udgangen af 2018 en aftale, der uddyber den nye fonds virke. Så snart vilkårene for den nye fond er fastlagt, vil vi informere om, hvilke muligheder der er for ansatte på Aarhus Universitet. 

Læs om øvrige kompetencemidler og ansøgningsfrister.

3590 / i30