Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin HR & Løn, ferie og fravær

HR, ferie og fravær

HR

LØN (centraladm.)

 

HE kontaktpersoner

 • Dagmar Brøndt Kjær(HR-partner)
  dbk@au.dk
  Tlf. 9350 8296

Henvendelser vedr. ansættelser og øvrige generelle forespørgsler (til supporterne)
skal ske til FÆLLESPOSTKASSEN.

Supportteam

 • Vibeke Skaarup (HR-supporter)
  vskr@au.dk
  Tlf. 871 62578
 • Anne Anker-Møller (HR-supporter, barsel)
  aam@au.dk
  Tlf. 871 68364

Ferie

Institut for Biomedicin varsler ferie for alle medarbejdere på nedenstående tidspunkter:

3. – 28. juli 2017 (4 uger)

22. december 2017 - 2. januar 2018 (1 uge)

Særlige feriedage

16.-17. oktober 2017
26.-28. marts 2018

Ferie udover de normale 5+1 uger varsles til afholdelse fra den 18. oktober 2017 og fremad. Det er dog fortsat muligt, efter aftale med institutlederen, i særlige tilfælde at overføre uafholdt ferie til det næste ferieår.

Ændringer af ferieafholdelsen

Ændringer til ovenstående varslede ferie kan kun finde sted som flytning af ferieperioder. Det er fremover ikke muligt at have ikke planlagt ferie stående i fraværssystemet.

Fridage

Følgende dage er fridage med løn på AU:

 • Juleaftensdag den 24. december
 • Nytårsaftensdag den 31. december
 • Grundlovsdag den 5. juni.

Læs mere om ferieregler mm. her.
Universitet er lukket disse dage, dog således at enheder, hvor der er behov for aktiviteter f.eks. pasning af mennesker, dyr, for­søg og teknik er åbne, og det nødvendige antal medarbejdere er på arbejde. 1. maj kan du efter aftale med din nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.  

Fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. sygedag, barnets 2. sygedag samt afholdelse af omsorgsdage gælder følgende regler:

Sygemelding og andet fravær meddeles pr. mail til det lokale sekretariat, hvor man har sit primære arbejdsted.

Medarbejderen får efterfølgende tilsendt en fraværserklæring pr. mail, som returneres i udfyldt stand pr. mail eller direkte til sekretæren i det lokale sekretariat.

Medarbejderstamkortet

Medarbejderstamkortet

Du finder din lokale medarbejderstamkort redaktør ved at kontakte dit lokale sekretariat.

5642 / i30