Tekniske Krav

Medlemmer
Thomas Holm Pedersen (formand), Carl Christian Danielsen, Birgitte Lüttge, Jørgen Andresen, Jens Kjær, Claus Bülow

Arbejdsområde
I forbindelse med udfærdigelsen af konkurrenceprogrammet har gruppens opgave været at indskærpe og præcisere specifikke tekniske krav til bygningerne, som ikke var inkluderet i Århus Universitets Designmanual eller UBST´s skrivelse om basiskrav for universitetsbyggeri. Således fik vores arbejde særlig betydning for de tekniske bilag, som indgik i konkurrenceprogrammet.

Vi har fokuseret på tekniske detaljer og aspekter ved de nye bygninger, som vil gøre dem praktiske for brugerne.

Helt konkret har vi diskuteret og undersøgt krav til bredde af dørene og elevatorerne I den nye bygning, så det bliver muligt at få vores store stykker udstyr ind I laboratorierne.

Så har det også været vigtigt for os at sikre en vis overdimensionering af ventilationsanlægget, så der sker en fremtidssikring af aktivitetsændringer I bygningerne. Og afledt heraf har vi måttet prøve at tage de bedste hensyn til de elektrofysiske opstillinger, som ikke må påvirkes af elektrisk støj fra samme ventilationsanlæg.

Krav om mørklægning I visse laboratorier, central gasanlæg og den “intelligente belysning” har været andre emner, som vi har diskuteret.

Efter konkurrencen har vi gennemgået arkitektgruppens bygningsforslag med særlig fokus på tekniske og praktiske forhold.

5578 / i30