Øvrige Rum

Medlemmer
Helle Prætorius (formand), Steffen Thiel, Lotte Hansen, Anne Hedemand.

Arbejdsområde
Før udskrivningen af konkurrenceprogrammet arbejdede gruppen med at koordinere alle støttefaciliteter i forbindelse med nybygningen og renovering af Bartholin bygningen. Dette drejede sig eksempelvis om at få skabt tilstrækkelig plads til opbevaring af uerstattelig materiale og at sikre, at øvrige opbevaringsfaciliteter er forberedt til at kunne opgraderes til fryseopbevaring. Herudover har vi gennemgået støttefaciliteter til laboratorier (såsom mikroskopi rum, fryse/kølerum, mørkerum. flow i gangarealer, og lignende) samt støttefaciliteter til kontorer såsom kopirum, kaffestuer, mødelokaler og andre fællesområder. Vi har forsøgt at lægge op til en udnyttelse af gangarealer mm. til fællesområder således at så meget af den ’reelle’ plads kan udnyttes til at understøtte vores kerneområder: forskning og undervisning (altså laboratorier og kontorer).

5576 / i30