Logistik og Flow

Medlemmer 
Marianne Hokland (formand), Søren Nielsen, Christian Aalkjær, Birgit Holm Hansen, Viggo Nielsen, Mette Madsen, Holger Brüggemann, Charlotte Christie Petersen

Arbejdsområde
Vi har i gruppen ansét det for vigtigt, at der etableres solide og velfungerende fysiske rammer for ét sammenhængende Biomedicinsk Institut - vi har således bl.a. arbejdet med forskellige modeller for  transport
(person-, dyre-, materiale-) mellem nyt og eksisterende byggeri. Det er vigtigt, at denne trafik kan foregå så ukompliceret som muligt - men den skal naturligvis også ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Herudover har vi diskuteret, hvorledes trafikken mest hensigtsmæssigt kan foregå inden for den enkelte bygning/afdeling. Specielt har vi arbejdet med den indbyrdes placering af core-faciliteter, hvoraf nogle klart vil have en stor fordel af at ligge tæt på hinanden.

Endelig har vi brugt meget tid på at diskutere laboratorieindretning - specielt med hensyn til personalet, så arbejdsgangene bliver så hensigtsmæssige og foregår så sikkerhedsmæssigt forsvarligt som muligt. Det er også vigtigt at indrette laboratorierne, så de opfylder de meget forskellige forskningsmæssige krav, der stilles (eksempelvis er der forskningsopgaver, der kræver små, adskilte laboratorieenheder, mens andre kan foregå i større enheder).

Vi har igennem hele processen oplevet et godt samarbejde med såvel arkitekter, ingeniører som teknikere, der har været lydhøre overfor de helt specielle forhold, der hersker på et forskningsinstitut.

 

5577 / i30