CORE-Faciliteter

Medlemmer
Søren Paludan (formand), Rob Fenton, Søren Moestrup, Rikke Nielsen, Jacob Giehm Mikkelsen.

Arbejdsområde
Byggegruppen for Core faciliteter tager sig af unikke rum, som stiller specielle krav til f.eks. indretning, beliggenhed eller tekniske forhold. ’

Gruppen har således haft som opgave at sikre, at det nye Biomedicin byggeri samt de renoverede Bartholin- og Anatomibygninger indeholder de rette og teknisk korrekt indrettede specialrum. Som eksempler herpå kan nævnes laboratorier til at arbejde med klassificeret genmodificeret materiale og høj-patogene mikroorganismer, samt rum med specielle krav til udsug og temperaturregulering. Da de lokaler, som ligger i denne byggegruppes regi dels skal kunne varetage deres højt specialiserede funktion, dels skal fungere sammen med de øvrige lokaler i byggeriet, har vi haft fokus på både de tekniske detaljer omkring disse rum og deres placering i forhold til supportfaciliteter og formodede fremtidige brugere.

For at få det bedste resultat ud af denne proces har vi interageret meget med både de øvrige byggegrupper og med de kommende brugere af de unikke rum

5575 / i30